Pęknięcia w betonie i jego uszkodzenia – jak je naprawić?

Pęknięcia w betonie i jego uszkodzenia – jak je naprawić?

Uszkodzenia i naprawa pęknięć w betonie

Przed przystąpieniem do naprawy pęknięć betonu w podkładzie podłogowym, należy ustalić przyczynę ich powstania. Bez wyeliminowania czynnika powodującego uszkodzenia, wszelkie naprawy mogą być nieskuteczne.

Uszkodzenia i peknięcia w betonie mogą powstawać zarówno z przyczyn konstrukcyjnych, materiałowych jak i błędów wykonawczych:

 • spękania spowodowane zbyt szybkim wysychaniem materiału (powstają we wczesnej fazie wiązania podkładu podłogowego; przyczyna ich powstawania jest zbyt szybkie odparowanie wody z podkładu podłogowego, promieniowanie cieplne działające na niezwiązaną zaprawę (słońce, ogrzewanie), przeciągi lub w przypadku podkładów związanych z podłożem betonowym zbyt chłonne, niedostatecznie zagruntowane podłoże)
 • pęknięcia skurczowe (powstają w wyniku nadmiaru wody w podkładzie podłogowym lub w przypadku wykonania podkładu podłogowego o grubości przekraczającej dopuszczalną wartość)
 • pękanie między różnymi materiałami (powstają na styku materiałów o różnej wydłużalności np. drewno – cementowy podkład podłogowy)
 • pękanie wokół szczelin dylatacyjnych (najczęściej spowodowane przez zbyt duże obciążenia)

Pęknięcia w betonie należy dokładnie zbadać stosując, aby określić czy są to spękania powierzchniowe, nieprzechodzące przez całą grubość podkładu podłogowego, czy też są to pęknięcia konstrukcyjne, przechodzące przez całą warstwę.

Naprawa pęknięć powierzchniowych w betonie

 1. Podkład podłogowy musi być suchy
 2. Pęknięcie poszerzyć szlifierką z tarczą do betonu i dokładnie oczyścić z pyłu
 3. Przygotowane pęknięcie, używając pędzla, zagruntować żywicą epoksydową o niskiej lepkości
 4. Przygotować żywicę epoksydową z dodatkiem tiksotropowym i stalową pacą wypełnić pęknięcie do poziomu podkładu podłogowego
 5. Świeżą żywicę przesypać z nadmiarem suchym piaskiem kwarcowym, który pomoże uzyskać lepszą przyczepność kolejnych warstw posadzkowych
 6. Po 24 godzinach nadmiar niezwiązanego piasku należy usunąć

Naprawa pęknięć konstrukcyjnych w betonie

 1. Podkład podłogowy musi być suchy
 2. Pęknięcie poszerzyć szlifierką z tarczą do betonu
 3. W poprzek pęknięcia pod kątem 90° wykonać nacięcia na głębokość ok. 1,5 cm i długość ok. 10 cm z każdej strony pęknięcia; nacięcia wykonywać w rozstawie co ok. 15 cm na całej długości pęknięcia
 4. Całość dokładnie odkurzyć
 5. Przygotowane pęknięcie i nacięcia, używając pędzla, zagruntować żywicą epoksydową o niskiej lepkości
 6. W nacięcia włożyć pręty stalowe o długości ok. 15 cm i średnicy min. 3 mm
 7. Przygotować żywicę epoksydową z dodatkiem tiksotropowym i stalową pacą wypełnić pęknięcie i nacięcia do poziomu podkładu podłogowego
 8. Świeżą żywicę przesypać z nadmiarem suchym piaskiem kwarcowym, który pomoże uzyskać lepszą przyczepność kolejnych warstw posadzkowych
 9. Po 24 godzinach nadmiar niezwiązanego piasku należy usunąć

Gdzie zamówisz?

Wytwórnia betonu towarowego Białystok

ul. Gen. F. Kleeberga 14
15-691 Białystok

tel. 85 875 15 50

Wytwórnia betonu towarowego Bielsko-Biała

ul. Ks. Jana Londzina 115
43-382 Bielsko-Biała

tel. 695 360 939

Wytwórnia betonu towarowego Częstochowa

ul. Legionów 186f
42-200 Częstochowa

tel. 34 360 14 60

Wytwórnia betonu towarowego Gorzów Wielkopolski

ul. Podmiejska 15C
66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 95 721 69 51

Wytwórnia betonu towarowego Kraków

ul. Nowolipki 3
31-752 Kraków

tel.

Wytwórnia betonu towarowego Kraśnik

ul. Partyzantów 64
23-250 Urzędów

tel. 81 460 52 99

Wytwórnia betonu towarowego Łódź

ul. Demokratyczna 89/93
93-430 Łódź

tel. 42 684 62 03

Wytwórnia betonu towarowego Mysłowice

ul. Obrzeżna Północna 5b
41-400 Mysłowice

tel. 32 222 20 76

Wytwórnia betonu towarowego Myślenice

ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

tel. 12 272 24 90

Wytwórnia betonu towarowego Poznań

ul. Towarowa 28
62-052 Poznań - Komorniki

tel. 61 667 01 80

Wytwórnia betonu towarowego Rydułtowy

ul. Bohaterów Warszawy 152d
44-280 Rydułtowy

tel.

Wytwórnia betonu towarowego Siemianowice Śląskie

ul. Chemiczna 14
41-100 Siemianowice Śląskie

tel.

Wytwórnia betonu towarowego Sieradz

ul. Wojska Polskiego 73
98-200 Sieradz

tel. 43 822 36 04

Wytwórnia betonu towarowego Świnoujście

ul. Jana Sołtana 1
72-602 Świnoujście

tel. 91 831 20 10

Wytwórnia betonu towarowego Trójmiasto

ul. Chwaszczyńska 129/149
81-751 Gdynia

tel. 58 770 23 32

Wytwórnia betonu towarowego Tychy

ul. Fabryczna 2
43-100 Tychy

tel.

Wytwórnia betonu towarowego Warszawa

ul. Chełmżyńska 227
04-458 Warszawa

tel. 22 811 12 50

Wytwórnia betonu towarowego Wrocław

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

tel.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Pola oznaczone * są obowiązkowe.