Jak wygląda wylewanie posadzki betonowej w budynku inwentarskim?

Jak wygląda wylewanie posadzki betonowej w budynku inwentarskim?

Wylewanie posadzki betonowej w budynku inwentarskim

Współczesne, zmechanizowane rolnictwo wymaga najwyższej jakości budynków inwentarskich – trwałych, o zminimalizowanych kosztach eksploatacji oraz odpowiadających wysokim wymaganiom przepisów Unii Europejskiej. Rolnicy inwestują w nowoczesny sprzęt ograniczający koszty eksploatacji oraz w nowoczesne technologie, prowadzące do obniżenia kosztów utrzymania gospodarstwa. Jednym z podstawowych warunków niskich kosztów hodowli jest długoletni czas eksploatacji budynków, bez remontów i dodatkowych kosztów. Można to osiągnąć jedynie przez fachowe wykonawstwo, wiedzę własną i ekip budowlanych oraz zastosowanie odpowiednich materiałów do budowy obiektów.

Najbardziej narażonymi i najczęściej remontowanymi elementami budynków inwentarskich są posadzki. Przyczyną tego stanu jest fakt, że większość wykonawców i inwestorów nie jest świadomych warunków w jakich pracują te elementy i stosują rozwiązania dedykowane do typowych posadzek. Jednak między warunkami pracy posadzki np. w hurtowni a posadzki np. w oborze występuje zasadnicza różnica – korozyjne oddziaływanie otoczenia.

Podstawowe zasady wylewania posadzki betonowej – najważniejsze etapy realizacji

Podłoże / podbudowa

Podłoże gruntowe musi być odpowiednie do obciążeń przewidywanych na powierzchni posadzki i powinno charakteryzować się wystarczającą nośnością oraz zapewnieniem odwodnienia.

Badanie podłoża służy nie tylko zapewnieniu trwałości posadzki, ale również pozwala na oszczędność kosztów przy realizacji inwestycji. W celu zapewnienia poprawnego wykonania konstrukcji nawierzchni posadzkowej, odbiory podłoża i podbudów najlepiej zlecać nadzorowi geotechnicznemu.

Podbudowę dolną należy wykonać z odpowiednio zagęszczonego piasku, pospółki lub kruszywa.

Podbudowę górną wykonuje się z chudego betonu, bez żadnych lokalnych zagłębień, spełniający wymóg równości ± 10 mm mierzony łatą 3 m. Jeśli podbudowa górna nie spełnia wymogów wytrzymałości, powinna być odpowiednio poprawiona lub należy się liczyć z koniecznością przeprojektowania posadzki (zwiększenie grubości posadzki, ilości zbrojenia rozproszonego lub użycie dodatkowych siatek zbrojeniowych).

Płyta betonowa posadzki

Wokół ścian i słupów należy wykonać dylatacje obwodowe z nienasiąkliwej, elastycznej pianki (8 mm – ściany budynku, 15-20 mm – kolumny, słupy). Ułożyć grubą folię budowlaną (na zakład około 10 cm) z wywinięciem na ściany. Folię należy układać w sposób uniemożliwiający powstawanie fałd oraz zagięć. Warstwa poślizgowa oddziela podbudowę górną od płyty betonowej posadzki, a jej zadaniem jest:

– obniżenie siły tarcia pomiędzy betonem posadzki a podbudową górną

– wyeliminowanie przenikania wilgoci z podłoża do płyty betonowej

– zapobieganie przenikaniu wody z mieszanki betonowej do podłoża

Beton posadzkowy AGRON należy układać na zaprojektowaną grubość, odpowiednio go zagęszczając listwami wibracyjnymi. W celu uzyskania większej równości, powierzchnię posadzki można zatrzeć mechanicznie.

Szczeliny przeciwskurczowe i szwy robocze

Szczeliny przeciwskurczowe nacinane są bruzdownicą do głębokości ok. 1/3 grubości posadzki i szerokości około 3 mm. Nacięcia należy dokonać jak najwcześniej, w momencie, gdy piła już nie wyrywa ziaren kruszywa. Zależy to od temperatury i wilgotności panującej w pomieszczeniu. Rozstaw nacięć wynika z konstrukcji hali, ale nie powinien przekraczać 6 m oraz 40 grubości płyty posadzkowej.

Wokół słupów należy wykonać nacięcia szczelin skurczowych w „karo”, lub gdy słup jest przy ścianie w „półkaro”.

We wjazdach płytę posadzki należy dodatkowo przezbroić ok. 1,5-metrowym pasem siatki A188 (Ø 6x150x150 mm) ze stali AII umieszczonym ok. 3 cm od wierzchu płyty, natomiast krawędzie posadzki w przejściach przez otwory bram itp. powinny być zabezpieczone np. kątownikiem stalowym 40 x 40 x 4 mm z wąsami.

Szczeliny w posadzce należy wypełnić po upływie około miesiąca od wykonania posadzki, stosując odpowiednie elastyczne masy dylatacyjne. Przed wypełnieniem, nacięcia należy poszerzyć na odpowiednią, przewidzianą projektem, szerokość.

Dobór materiałów

W przypadku posadzek inwentarskich korozyjne oddziaływanie otoczenia spowodowane jest głównie kontaktem z agresywnymi odchodami zwierząt czy resztkami pasz treściwych, które podczas rozkładania się wydzielają szkodliwe dla betonu kwasy. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, zaleca się stosowanie betonów o podwyższonej odporności na korozję chemiczną – np. AGRON posadzki produkowane przez firmę CEMEX. Betony te, poprzez zastosowanie znacznej ilości dodatków mineralnych są dużo bardziej odporne na korozję chemiczną. Dodatki mineralne w betonie AGRON wiążą chemicznie wodorotlenek wapniowy, który jest produktem pojawiającym się w skutek wiązania cementu w betonie i jest jednocześnie najmniej odpornym na korozję elementem matrycy cementowej. Wskutek reakcji wodorotlenku wapniowego z dodatkami mineralnymi powstaje faza CSH, która jest produktem odpornym na korozję chemiczną i stanowi o wytrzymałości oraz wysokiej szczelności betonu – zapewnia trwałość oraz brak możliwości przesiąkania szkodliwych substancji do gruntu. Jeszcze trudniejsze warunki panują w przypadku płyt gnojowych na zewnątrz budynków, które ponadto, że są atakowane przez korozję chemiczną, to jeszcze są poddane cyklicznemu zamrażaniu i odmrażaniu. Do tego celu beton musi być dodatkowo napowietrzany aby był mrozoodporny – takie wymagania spełnia np. AGRON silosy.

Gdzie zamówisz?

Wytwórnia betonu towarowego Białystok

ul. Gen. F. Kleeberga 14
15-691 Białystok

tel. 85 875 15 50

Wytwórnia betonu towarowego Bielsko-Biała

ul. Ks. Jana Londzina 115
43-382 Bielsko-Biała

tel. 33 485 95 62

Wytwórnia betonu towarowego Częstochowa

ul. Legionów 186f
42-200 Częstochowa

tel. 34 389 35 74

Wytwórnia betonu towarowego Gorzów Wielkopolski

ul. Podmiejska 15C
66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 95 788 11 00

Wytwórnia betonu towarowego Kraśnik

ul. Partyzantów 64
23-250 Urzędów

tel. 81 460 52 99

Wytwórnia betonu towarowego Łódź

ul. Demokratyczna 89/93
93-430 Łódź

tel. 42 239 25 30

Wytwórnia betonu towarowego Mysłowice

ul. Obrzeżna Północna 5b
41-400 Mysłowice

tel. 32 661 16 42

Wytwórnia betonu towarowego Myślenice

ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

tel. 12 272 24 90

Wytwórnia betonu towarowego Poznań

ul. Towarowa 28
62-052 Poznań - Komorniki

tel. 61 667 01 80

Wytwórnia betonu towarowego Rydułtowy

ul. Bohaterów Warszawy 152d
44-280 Rydułtowy

tel. 32 661 16 72

Wytwórnia betonu towarowego Siemianowice Śląskie

ul. Chemiczna 14
41-100 Siemianowice Śląskie

tel. 32 661 16 42

Wytwórnia betonu towarowego Sieradz

ul. Wojska Polskiego 73
98-200 Sieradz

tel. 43 881 92 00

Wytwórnia betonu towarowego Świnoujście

ul. Jana Sołtana 1
72-602 Świnoujście

tel. 42 239 25 60

Wytwórnia betonu towarowego Trójmiasto

ul. Chwaszczyńska 129/149
81-751 Gdynia

tel. 58 770 23 00

Wytwórnia betonu towarowego Warszawa

ul. Chełmżyńska 227
04-458 Warszawa

tel. 22 811 12 50

Wytwórnia betonu towarowego Wrocław

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

tel.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CEMEX Polska sp. z o.o. w celach marketingowych, w tym przekazywania mi informacji na temat oferty handlowej i działalności CEMEX Polska.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od CEMEX Polska sp. z o.o. informacji handlowych i marketingowych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń poprzez wiadomości elektroniczne (e-mail, SMS/MMS, serwisy internetowe) lub poprzez połączenia głosowe (jeżeli podaję numer telefonu).

Uwaga: Abyśmy mogli się z Tobą kontaktować w przyszłości w celach marketingowych, musisz wyrazić obydwie powyższe zgody.

Informacja o przetwarzaniu danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest CEMEX Polska sp. z o.o. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach przekazania odpowiedzi na Twoje pytanie, nawiązania relacji biznesowej, prowadzenia marketingu. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wycofania zgody, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych: Polityka Prywatności.