Cement a beton – jakie są różnice?

Cement a beton – jakie są różnice?

Czym jest beton? Różnice między cementem a betonem

Beton jest materiałem powstałym z kilku składników, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu. Główne składniki betonu to: cement, kruszywo grube / drobne, woda oraz ewentualne domieszki, dodatki lub włókna (zbrojenie rozproszone).

A więc naczelną różnią między cementem a betonem jest to, że cement jest jedynie półproduktem (choć najważniejszym), umożliwiającym wytworzenie produktu końcowego, jakim jest beton.

W celu wykonania konstrukcji z betonu cementowego w pierwszej kolejności ustala się wymagania techniczne, jakie powinien spełniać beton. W większości przypadków wymagania te ograniczają się tylko do odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie o możliwie najwyższej jednorodności w całym wykonanym elemencie.

Jakie wyróżniamy rodzaje betonu?

Najbardziej popularnym rodzajem betonu w budownictwie jedno oraz wielorodzinnym jest beton o klasie C20/25. Takim betonem jest beton konstrukcyjny XtraBET. W odróżnieniu od zwykłego betonu rodzaju C20/25, XtraBET ma większą wytrzymałość długoterminową. Beton XtraBET stosuję się do budowy:

 • fundamentów (ław, ścian, płyty)
 • schodów, stropów, wieńców
 • posadzek

Beton XtraBet może być produkowany we wszystkich klasach wytrzymałości na ściskanie oraz ekspozycji.

Jednym z głównych podziałów na rodzaje betonów jest podział ze względu na przeznaczenie w konstrukcji:

 • beton konstrukcyjny – to beton, z którego wykonane elementy mogą przejmować obciążenia zewnętrzne od innych elementów
 • beton konstrukcyjno-izolacyjny – charakteryzuję się tym, że może przejmować pewne obciążenia, ale jednocześnie posiada podwyższone walory izolacji termicznej – styrobeton INSULARIS EPS
 • beton izolacyjny – służy w zasadzie do wykonywania wyłącznie elementów, które przenoszę co najwyżej tylko swój własny ciężar, spełniają wymagania izolacji termicznej – pianobeton INSULARIS PIANO
 • beton architektoniczny – charakterystyczny wygląd strony zewnętrznej (licowej) – kolorowy beton DECO COLLORE, beton architektoniczny DECO ARCH

Bardzo ważną kwestią podczas budowy jest zabezpieczenie betonów przed warunkami atmosferycznymi (pielęgnacja betonu latem i zimą). Istotna jest również pielęgnacja stwardniałego betonu. Więcej o pielęgnacji betonu przeczytacie Państwo na naszym serwisie

Czym jest cement?

Cementem nazywamy sproszkowany materiał wiążący o właściwościach hydraulicznych, a więc materiał, który po zarobieniu z wodą twardnieje i zachowuje cechy wytrzymałościowe zarówno w powietrzu jak i w wodzie.

Podstawowym półproduktem jest klinkier portlandzki, a surowcami używanymi do produkcji klinkieru są wapień, margle oraz glina. Produkcja cementu odbywa się pod ciągłą kontrolą, której celem jest zapewnienie użytkownikowi wyrób bezpiecznego stosowania o odpowiednich i powtarzalnych właściwościach.

Jakie są rodzaje cementu?

Cement możemy podzielić na następujące rodzaje (ze względu na dodatki jak i ich ilość):

 • CEM I (cement portlandzki) – cement powszechnego zastosowania w budownictwie ogólnym, przemysłowym i specjalistycznym, w tym budownictwie drogowym
 • CEM II A, B lub C (cement portlandzki wieloskładnikowy) – rodzaj cementu do powszechnego zastosowania w budownictwie ogólnym, przemysłowym, w tym budownictwie drogowym
 • CEM III A, B lub C (cement hutniczy) – cement powszechnego zastosowania w budownictwie ogólnym, przemysłowym, w tym szczególnie w budownictwie hydrotechnicznym
 • CEM IV A lub B (cement pucolanowy) – rodzaj cementu do powszechnego zastosowania w budownictwie ogólnym, przemysłowym, w tym budownictwie drogowym
 • CEM V A lub B (cement wieloskładnikowy) – budownictwo ogólne, specjalistyczne, wodno-inżynieryjne

Gdzie zamówisz?

Wytwórnia betonu towarowego Białystok

ul. Gen. F. Kleeberga 14
15-691 Białystok

tel. 85 875 15 50

Wytwórnia betonu towarowego Bielsko-Biała

ul. Ks. Jana Londzina 115
43-382 Bielsko-Biała

tel. 695 360 939

Wytwórnia betonu towarowego Częstochowa

ul. Legionów 186f
42-200 Częstochowa

tel. 34 360 14 60

Wytwórnia betonu towarowego Gorzów Wielkopolski

ul. Podmiejska 15C
66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 95 721 69 51

Wytwórnia betonu towarowego Kraków

ul. Nowolipki 3
31-752 Kraków

tel.

Wytwórnia betonu towarowego Kraśnik

ul. Partyzantów 64
23-250 Urzędów

tel. 81 460 52 99

Wytwórnia betonu towarowego Łódź

ul. Demokratyczna 89/93
93-430 Łódź

tel. 42 684 62 03

Wytwórnia betonu towarowego Mysłowice

ul. Obrzeżna Północna 5b
41-400 Mysłowice

tel. 32 222 20 76

Wytwórnia betonu towarowego Myślenice

ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

tel. 12 272 24 90

Wytwórnia betonu towarowego Poznań

ul. Towarowa 28
62-052 Poznań - Komorniki

tel. 61 667 01 80

Wytwórnia betonu towarowego Rydułtowy

ul. Bohaterów Warszawy 152d
44-280 Rydułtowy

tel.

Wytwórnia betonu towarowego Siemianowice Śląskie

ul. Chemiczna 14
41-100 Siemianowice Śląskie

tel.

Wytwórnia betonu towarowego Sieradz

ul. Wojska Polskiego 73
98-200 Sieradz

tel. 43 822 36 04

Wytwórnia betonu towarowego Świnoujście

ul. Jana Sołtana 1
72-602 Świnoujście

tel. 91 831 20 10

Wytwórnia betonu towarowego Trójmiasto

ul. Chwaszczyńska 129/149
81-751 Gdynia

tel. 58 770 23 32

Wytwórnia betonu towarowego Tychy

ul. Fabryczna 2
43-100 Tychy

tel.

Wytwórnia betonu towarowego Warszawa

ul. Chełmżyńska 227
04-458 Warszawa

tel. 22 811 12 50

Wytwórnia betonu towarowego Wrocław

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

tel.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Pola oznaczone * są obowiązkowe.