Cement a beton – jakie są różnice?

Cement a beton – jakie są różnice?

Cement a beton jakie są różnice?

Używane w budownictwie materiały, muszą być jak najwyższej jakości. Wszystko po to, by powstające budowle były trwałe, bezpieczne, a przy tym przyjazne dla środowiska. Wszystkie z wymienionych kryteriów, spełnia beton, o ile oczywiście zostanie prawidłowo skonstruowany. Wysokiej jakości beton jest wykonywany z cementu. Jakie są różnice pomiędzy betonem a cementem? Czym charakteryzują się poszczególne materiały?

Czym jest beton? Różnice między cementem a betonem

Naczelna różnica między betonem, a cementem jest taka, że cement to jedynie półprodukt – choć bez wątpienia najważniejszy – umożliwiający wytworzenie produktu końcowego, jakim jest beton. Z kolei beton to materiał, który powstaje z kilku składników, a swoje właściwości uzyskuje w wyniku hydratacji cementu. Główne składniki betonu to: cement, kruszywo grube / drobne, woda oraz ewentualne domieszki, dodatki lub włókna (zbrojenie rozproszone).

Żeby przygotować konstrukcję z betonu cementowego, w pierwszej kolejności ustala się wymagania techniczne, jakie powinien spełniać beton. W większości przypadków wymagania te ograniczają się tylko do odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie o możliwie najwyższej jednorodności w całym wykonanym elemencie.

Jakie wyróżniamy rodzaje betonu?

Najbardziej popularnym rodzajem betonu w budownictwie jedno oraz wielorodzinnym jest beton o klasie C20/25. Takim betonem jest beton konstrukcyjny XtraBET. W odróżnieniu od zwykłego betonu, XtraBET ma większą wytrzymałość długoterminową i może być produkowany we wszystkich klasach wytrzymałości na ściskanie oraz klasach ekspozycji. Beton XtraBET stosuję się do budowy:

 • fundamentów (ławy, ściany, płyty)
 • schodów, stropów, wieńców

Za jeden z głównych podziałów betonu przyjmuje się podział ze względu na przeznaczenie w konstrukcji. Biorąc pod uwagę to kryterium, można wyróżnić:

 • beton konstrukcyjny –  elementy wykonane z tego rodzaju betonu mogą przejmować obciążenia zewnętrzne od innych elementów
 • beton konstrukcyjno-izolacyjny – charakteryzuję się tym, że może przejmować pewne obciążenia, ale jednocześnie posiada podwyższone walory izolacji termicznej – to np. styrobeton INSULARIS EPS
 • beton izolacyjny – służy głównie do wykonywania wyłącznie elementów, które przenoszę co najwyżej tylko swój własny ciężar, spełniają wymagania izolacji termicznej –to np. pianobeton INSULARIS PIANO
 • beton architektoniczny – cechuje go charakterystyczny wygląd strony zewnętrznej (licowej) – to np. kolorowy beton DECO COLLORE i beton architektoniczny DECO ARCH

Bardzo ważną kwestią podczas budowy jest zabezpieczenie betonów przed warunkami atmosferycznymi (pielęgnacja betonu latem i zimą). Istotna jest również pielęgnacja stwardniałego betonu. Więcej o pielęgnacji betonu przeczytacie Państwo na naszym serwisie

Beton można podzielić biorąc pod uwagę również gęstość objętościową. W tym przypadku, zostaną wyodrębnione następujące rodzaje tego materiału:

 • beton lekki, o gęstości objętościowej od 800 do 2 000 kg/m3

Beton lekki jest wykonywany z kruszyw lekkich: naturalnych – np. pumeks i wapień lub sztucznych – np. żużel wielkopiecowy i agloporyt. Beton lekki to np. beton komórkowy. Ten rodzaj tworzywa, jest stosowany do produkcji drobnych elementów ściennych oraz średniej wielkości elementów stropowych i murowych.

 • beton zwykły, o gęstości objętościowej od 2 000 do 2 600 kg/m3

Beton zwykły produkuje się z kruszyw naturalnych łamanych (piasek, żwir, kamień bazaltowy). Tego rodzaju materiał, najczęściej jest wykorzystywany w konstrukcyjnych elementach betonowych i żelbetowych, np. pustakach ściennych i stropowych.

 • beton ciężki, o gęstości objętościowej większej niż 2 600 kg/m3

Do produkcji betonu ciężkiego, wykorzystywane są kruszywa specjalne, najczęściej manganowe lub barytowe. Ten rodzaj betonu jest używany głównie w jednostkach naukowo-badawczych, elektrowniach atomowych i szpitalach onkologicznych. Z betonu ciężkiego wykonuje się m.in. osłony biologiczne, które osłabiają promieniowanie jonizujące.

Czym jest cement?

Cementem nazywamy sproszkowany materiał wiążący o właściwościach hydraulicznych, a więc materiał, który po zarobieniu z wodą twardnieje i zachowuje cechy wytrzymałościowe zarówno w powietrzu jak i w wodzie.

Podstawowym półproduktem jest klinkier portlandzki, a surowcami używanymi do produkcji klinkieru są wapień, margle oraz glina. Produkcja cementu odbywa się pod ciągłą kontrolą, której celem jest zapewnienie użytkownikowi wyrobu o odpowiednich i powtarzalnych właściwościach, które umożliwią bezpieczne stosowanie.

Jakie są rodzaje cementu?

Ze względu na rodzaj dodatków oraz ich ilość, cement możemy podzielić na następujące rodzaje:

 • CEM I (cement portlandzki) – cement powszechnego zastosowania w budownictwie ogólnym, przemysłowym i specjalistycznym, w tym budownictwie drogowym
 • CEM II A lub B (cement portlandzki wieloskładnikowy) – rodzaj cementu do powszechnego zastosowania w budownictwie ogólnym, przemysłowym, w tym budownictwie drogowym
 • CEM III A, B lub C (cement hutniczy) – cement powszechnego zastosowania w budownictwie ogólnym, przemysłowym, w tym szczególnie w budownictwie hydrotechnicznym
 • CEM IV A lub B (cement pucolanowy) – rodzaj cementu do powszechnego zastosowania w budownictwie ogólnym, przemysłowym, w tym budownictwie drogowym
 • CEM V A lub B (cement wieloskładnikowy) – cement stosowany w budownictwie ogólnym,  specjalistycznym, wodno-inżynieryjnym

Gdzie zamówisz?

Wytwórnia betonu towarowego Białystok

ul. Gen. F. Kleeberga 14
15-691 Białystok

tel. 85 875 15 50

Wytwórnia betonu towarowego Bielsko-Biała

ul. Ks. Jana Londzina 115
43-382 Bielsko-Biała

tel. 33 485 95 62

Wytwórnia betonu towarowego Częstochowa

ul. Legionów 186f
42-200 Częstochowa

tel. 34 389 35 74

Wytwórnia betonu towarowego Gorzów Wielkopolski

ul. Podmiejska 15C
66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 95 788 11 00

Wytwórnia betonu towarowego Kraśnik

ul. Partyzantów 64
23-250 Urzędów

tel. 81 460 52 99

Wytwórnia betonu towarowego Łódź

ul. Demokratyczna 89/93
93-430 Łódź

tel. 42 239 25 30

Wytwórnia betonu towarowego Mysłowice

ul. Obrzeżna Północna 5b
41-400 Mysłowice

tel. 32 661 16 42

Wytwórnia betonu towarowego Myślenice

ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

tel. 12 272 24 90

Wytwórnia betonu towarowego Poznań

ul. Towarowa 28
62-052 Poznań - Komorniki

tel. 61 667 01 80

Wytwórnia betonu towarowego Rydułtowy

ul. Bohaterów Warszawy 152d
44-280 Rydułtowy

tel. 32 661 16 72

Wytwórnia betonu towarowego Siemianowice Śląskie

ul. Chemiczna 14
41-100 Siemianowice Śląskie

tel. 32 661 16 23

Wytwórnia betonu towarowego Sieradz

ul. Wojska Polskiego 73
98-200 Sieradz

tel. 43 881 92 00

Wytwórnia betonu towarowego Świnoujście

ul. Jana Sołtana 1
72-602 Świnoujście

tel. 42 239 25 60

Wytwórnia betonu towarowego Trójmiasto

ul. Chwaszczyńska 129/149
81-751 Gdynia

tel. 58 770 23 00

Wytwórnia betonu towarowego Warszawa

ul. Chełmżyńska 227
04-458 Warszawa

tel. 22 811 12 50

Wytwórnia betonu towarowego Wrocław

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

tel.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Pola oznaczone * są obowiązkowe.