Konsystencja betonu – czym jest i jak się ją określa?

Konsystencja betonu – czym jest i jak się ją określa?

Czym jest konsystencja betonu?

Konsystencja betonu jest to stopień płynności mieszanki betonowej. Konsystencja obrazuje więc zdolność mieszanki betonowej do odkształceń pod wpływem obciążenia. W zależności od metody badania, obciążenie może być zarówno ciężarem własnym mieszanki, jak i dodatkowym oddziaływaniem zewnętrznym. Konsystencję betonu określa się również nazwami np. wilgotna, plastyczna, półciekła czy ciekła.

Klasy konsystencji betonu zgodnie z normą PN-EN 206

W normie PN-EN 206 „Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność” klasa konsystencji nierozerwalnie związana jest z metodą badawczą na podstawie której jest określana. Metody nie są ze sobą powiązane w zależnościach i każda traktowana musi być indywidualnie. Norma dopuszcza następujące metody badania konsystencji betonu:

  • metoda opadu stożka (zalecany zakres pomiarowy metody >=10 mm i <=200 mm)
  • metoda Vebe (zalecany zakres pomiarowy metody 30 sek. i > 5 sek.)
  • metoda stopnia zagęszczalności (zalecany zakres pomiarowy metody >=1,04 i < 1,46)
  • metoda stolika rozpływowego (zalecany zakres pomiarowy metody > 340 mm i <=620 mm)

W Polsce najpopularniejszą metodą badania konsystencji betonu jest metoda stożka opadowego. Metoda opadu stożka polega na zbadaniu różnicy wysokości, jaką będzie miała mieszanka betonowa umieszczona w formie i po jej zdjęciu. Na podstawie różnicy wysokości można odpowiednio sklasyfikować konsystencję mieszanki. Proces badania jest ściśle opisany przez normę PN-EN 12350-2 „Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badania konsystencji metodą opadu stożka.” Warto jednak zwrócić uwagę na różnice pomiędzy tzw. starą normą PN-88/B-06250, a „nową” PN-EN 206. Stara norma określa konsystencję betonu symbolami od K-1 do K-5 a nowa od S1 do S5 ale wartości nie są równoważne tzn. np. konsystencji K-5 częściowo odpowiada konsystencja S3.

Konsystencja betonu powinna być dobrana przez projektanta w zależności od sposobu transportu i wbudowania. Jeśli konsystencja nie została określona to warto skonsultować się producentem betonu, który powinien pomóc prawidłowo ją dobrać.

Gdzie zamówisz?

Wytwórnia betonu towarowego Białystok

ul. Gen. F. Kleeberga 14
15-691 Białystok

tel. 85 875 15 50

Wytwórnia betonu towarowego Bielsko-Biała

ul. Ks. Jana Londzina 115
43-382 Bielsko-Biała

tel. 33 485 95 62

Wytwórnia betonu towarowego Częstochowa

ul. Legionów 186f
42-200 Częstochowa

tel. 34 389 35 74

Wytwórnia betonu towarowego Gorzów Wielkopolski

ul. Podmiejska 15C
66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 95 788 11 00

Wytwórnia betonu towarowego Kraśnik

ul. Partyzantów 64
23-250 Urzędów

tel. 81 460 52 99

Wytwórnia betonu towarowego Łódź

ul. Demokratyczna 89/93
93-430 Łódź

tel. 42 239 25 30

Wytwórnia betonu towarowego Mysłowice

ul. Obrzeżna Północna 5b
41-400 Mysłowice

tel. 32 661 16 42

Wytwórnia betonu towarowego Myślenice

ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

tel. 12 272 24 90

Wytwórnia betonu towarowego Poznań

ul. Towarowa 28
62-052 Poznań - Komorniki

tel. 61 667 01 80

Wytwórnia betonu towarowego Rydułtowy

ul. Bohaterów Warszawy 152d
44-280 Rydułtowy

tel. 32 661 16 72

Wytwórnia betonu towarowego Siemianowice Śląskie

ul. Chemiczna 14
41-100 Siemianowice Śląskie

tel. 32 661 16 23

Wytwórnia betonu towarowego Sieradz

ul. Wojska Polskiego 73
98-200 Sieradz

tel. 43 881 92 00

Wytwórnia betonu towarowego Świnoujście

ul. Jana Sołtana 1
72-602 Świnoujście

tel. 42 239 25 60

Wytwórnia betonu towarowego Trójmiasto

ul. Chwaszczyńska 129/149
81-751 Gdynia

tel. 58 770 23 00

Wytwórnia betonu towarowego Warszawa

ul. Chełmżyńska 227
04-458 Warszawa

tel. 22 811 12 50

Wytwórnia betonu towarowego Wrocław

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

tel.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Pola oznaczone * są obowiązkowe.