Mieszanka betonowa – czym jest i jakie ma zastosowania?

Mieszanka betonowa – czym jest i jakie ma zastosowania?

Czym jest mieszanka betonowa?

Mieszanka betonowa to całkowicie i jednorodnie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą. Krótko mówiąc mieszanka betonowa jest to beton cementowy przed związaniem i stwardnieniem. W skład mieszanki betonowej wchodzi kruszywo drobne i kruszywo grube, cement, woda oraz ewentualne domieszki i dodatki.

Najważniejsze cechy mieszanki betonowej

Przed stwardnieniem mieszanki betonowej głównymi jej cechami są następujące właściwości:

  • konsystencja – wpływa na łatwość przemieszczania się mieszanki w formie przy określonym sposobie jej układania. Konsystencje mieszanki betonowej należy dobierać w zależności od sposobu transportu, kształtu elementu gdzie mieszanka ma być wbudowana oraz w zależności od rozmieszczenia zbrojenia
  • urabialność – decyduje o szczelnym, jednorodnym i możliwie łatwym wypełnieniu mieszanką betonową formy przy założonym sposobie zagęszczania. Urabialność mieszanki betonowej powinna być zachowana od momentu wytworzenia na węźle betoniarskim aż do momentu jej wbudowania
  • zdolność do zagęszczenia – należy dążyć do uzyskania maksymalnego zagęszczenia mieszanki betonowej w celu wyeliminowania próżni w swej strukturze przy zachowaniu odpowiedniej ilości powietrza, wynikającego z zastosowania środków napowietrzających

Niedopuszczalne jest zwiększenie ciekłości mieszanki betonowej poprzez dodanie do niej wody – powoduje to zwiększenie wartości wskaźnika w/c i pogorszenie właściwości betonu.

Konsystencję mieszanki betonowej należy regulować poprzez dodanie zaczynu cementowego o optymalnym w/c lub wprowadzeniem domieszek uplastyczniających lub upłynniających.

Zastosowanie mieszanki betonowej

Jedną z cech mieszanki betonowej jest jej konsystencja. W zależności od sposobu zagęszczenia oraz od formy, jaką chcemy wbudować mieszanką betonową wyróżniamy następujące konsystencje mieszanki betonowej:

  • wilgotna – przekroje proste, rzadko zbrojone – mieszanki wibrowane i wibroprasowane;
  • gęstoplastyczna S1 (opad wg stożka Abramsa <20 mm) – przekroje proste, rzadko zbrojone – mieszanki wibrowane lub ubijane ręcznie
  • plastyczna S1 (opad wg stożka Abramsa 20-50 mm) – przekroje proste, normalnie złożone – mieszanki wibrowane i ręcznie sztychowane; przekroje złożone, rzadko zbrojone – mieszanki betonowe wibrowane
  • półciekła S2/S3 (opad wg stożka Abramsa 50-150 mm) – przekroje złożone, gęsto zbrojone – mieszanki wibrowane lub ręcznie sztychowane; przekroje proste, normalnie zbrojone – ręcznie sztychowane
  • bardzo ciekłe S4 (opad wg stożka Abramsa 150-210 mm) – przekroje złożone, gęsto zbrojone mieszanki ręcznie sztychowane
  • SCC S5 (opad wg stożka Abramsa ≥210 mm) – betony samozagęszczalne – przekroje bardzo złożone, gęsto zbrojone – mieszanki betonowe nie wymagające zagęszczenia

Gdzie zamówisz?

Wytwórnia betonu towarowego Białystok

ul. Gen. F. Kleeberga 14
15-691 Białystok

tel. 85 875 15 50

Wytwórnia betonu towarowego Bielsko-Biała

ul. Ks. Jana Londzina 115
43-382 Bielsko-Biała

tel. 33 485 95 62

Wytwórnia betonu towarowego Częstochowa

ul. Legionów 186f
42-200 Częstochowa

tel. 34 389 35 74

Wytwórnia betonu towarowego Gorzów Wielkopolski

ul. Podmiejska 15C
66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 95 788 11 00

Wytwórnia betonu towarowego Kraśnik

ul. Partyzantów 64
23-250 Urzędów

tel. 81 460 52 99

Wytwórnia betonu towarowego Łódź

ul. Demokratyczna 89/93
93-430 Łódź

tel. 42 239 25 30

Wytwórnia betonu towarowego Mysłowice

ul. Obrzeżna Północna 5b
41-400 Mysłowice

tel. 32 661 16 42

Wytwórnia betonu towarowego Myślenice

ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

tel. 12 272 24 90

Wytwórnia betonu towarowego Poznań

ul. Towarowa 28
62-052 Poznań - Komorniki

tel. 61 667 01 80

Wytwórnia betonu towarowego Rydułtowy

ul. Bohaterów Warszawy 152d
44-280 Rydułtowy

tel. 32 661 16 72

Wytwórnia betonu towarowego Siemianowice Śląskie

ul. Chemiczna 14
41-100 Siemianowice Śląskie

tel. 32 661 16 42

Wytwórnia betonu towarowego Sieradz

ul. Wojska Polskiego 73
98-200 Sieradz

tel. 43 881 92 00

Wytwórnia betonu towarowego Świnoujście

ul. Jana Sołtana 1
72-602 Świnoujście

tel. 42 239 25 60

Wytwórnia betonu towarowego Trójmiasto

ul. Chwaszczyńska 129/149
81-751 Gdynia

tel. 58 770 23 00

Wytwórnia betonu towarowego Warszawa

ul. Chełmżyńska 227
04-458 Warszawa

tel. 22 811 12 50

Wytwórnia betonu towarowego Wrocław

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

tel.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CEMEX Polska sp. z o.o. w celach marketingowych, w tym przekazywania mi informacji na temat oferty handlowej i działalności CEMEX Polska.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od CEMEX Polska sp. z o.o. informacji handlowych i marketingowych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń poprzez wiadomości elektroniczne (e-mail, SMS/MMS, serwisy internetowe) lub poprzez połączenia głosowe (jeżeli podaję numer telefonu).

Uwaga: Abyśmy mogli się z Tobą kontaktować w przyszłości w celach marketingowych, musisz wyrazić obydwie powyższe zgody.

Informacja o przetwarzaniu danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest CEMEX Polska sp. z o.o. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach przekazania odpowiedzi na Twoje pytanie, nawiązania relacji biznesowej, prowadzenia marketingu. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wycofania zgody, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych: Polityka Prywatności.