Mieszanka betonowa – czym jest i jakie ma zastosowania?

Mieszanka betonowa – czym jest i jakie ma zastosowania?

Czym jest mieszanka betonowa?

Mieszanka betonowa to całkowicie i jednorodnie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą. Krótko mówiąc mieszanka betonowa jest to beton cementowy przed związaniem i stwardnieniem. W skład mieszanki betonowej wchodzi kruszywo drobne i kruszywo grube, cement, woda oraz ewentualne domieszki i dodatki.

Najważniejsze cechy mieszanki betonowej

Przed stwardnieniem mieszanki betonowej głównymi jej cechami są następujące właściwości:

  • konsystencja – wpływa na łatwość przemieszczania się mieszanki w formie przy określonym sposobie jej układania. Konsystencje mieszanki betonowej należy dobierać w zależności od sposobu transportu, kształtu elementu gdzie mieszanka ma być wbudowana oraz w zależności od rozmieszczenia zbrojenia
  • urabialność – decyduje o szczelnym, jednorodnym i możliwie łatwym wypełnieniu mieszanką betonową formy przy założonym sposobie zagęszczania. Urabialność mieszanki betonowej powinna być zachowana od momentu wytworzenia na węźle betoniarskim aż do momentu jej wbudowania
  • zdolność do zagęszczenia – należy dążyć do uzyskania maksymalnego zagęszczenia mieszanki betonowej w celu wyeliminowania próżni w swej strukturze przy zachowaniu odpowiedniej ilości powietrza, wynikającego z zastosowania środków napowietrzających

Niedopuszczalne jest zwiększenie ciekłości mieszanki betonowej poprzez dodanie do niej wody – powoduje to zwiększenie wartości wskaźnika w/c i pogorszenie właściwości betonu.

Konsystencję mieszanki betonowej należy regulować poprzez dodanie zaczynu cementowego o optymalnym w/c lub wprowadzeniem domieszek uplastyczniających lub upłynniających.

Zastosowanie mieszanki betonowej

Jedną z cech mieszanki betonowej jest jej konsystencja. W zależności od sposobu zagęszczenia oraz od formy, jaką chcemy wbudować mieszanką betonową wyróżniamy następujące konsystencje mieszanki betonowej:

  • wilgotna – przekroje proste, rzadko zbrojone – mieszanki wibrowane i wibroprasowane;
  • gęstoplastyczna S1 (opad wg stożka Abramsa <20 mm) – przekroje proste, rzadko zbrojone – mieszanki wibrowane lub ubijane ręcznie
  • plastyczna S1 (opad wg stożka Abramsa 20-50 mm) – przekroje proste, normalnie złożone – mieszanki wibrowane i ręcznie sztychowane; przekroje złożone, rzadko zbrojone – mieszanki betonowe wibrowane
  • półciekła S2/S3 (opad wg stożka Abramsa 50-150 mm) – przekroje złożone, gęsto zbrojone – mieszanki wibrowane lub ręcznie sztychowane; przekroje proste, normalnie zbrojone – ręcznie sztychowane
  • bardzo ciekłe S4 (opad wg stożka Abramsa 150-210 mm) – przekroje złożone, gęsto zbrojone mieszanki ręcznie sztychowane
  • SCC S5 (opad wg stożka Abramsa ≥210 mm) – betony samozagęszczalne – przekroje bardzo złożone, gęsto zbrojone – mieszanki betonowe nie wymagające zagęszczenia

Gdzie zamówisz?

Wytwórnia betonu towarowego Białystok

ul. Gen. F. Kleeberga 14
15-691 Białystok

tel. 85 875 15 50

Wytwórnia betonu towarowego Bielsko-Biała

ul. Ks. Jana Londzina 115
43-382 Bielsko-Biała

tel. 33 485 95 62

Wytwórnia betonu towarowego Częstochowa

ul. Legionów 186f
42-200 Częstochowa

tel. 34 389 35 74

Wytwórnia betonu towarowego Gorzów Wielkopolski

ul. Podmiejska 15C
66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 95 788 11 00

Wytwórnia betonu towarowego Kraśnik

ul. Partyzantów 64
23-250 Urzędów

tel. 81 460 52 99

Wytwórnia betonu towarowego Łódź

ul. Demokratyczna 89/93
93-430 Łódź

tel. 42 239 25 30

Wytwórnia betonu towarowego Mysłowice

ul. Obrzeżna Północna 5b
41-400 Mysłowice

tel. 32 661 16 42

Wytwórnia betonu towarowego Myślenice

ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

tel. 12 272 24 90

Wytwórnia betonu towarowego Poznań

ul. Towarowa 28
62-052 Poznań - Komorniki

tel. 61 667 01 80

Wytwórnia betonu towarowego Rydułtowy

ul. Bohaterów Warszawy 152d
44-280 Rydułtowy

tel. 32 661 16 72

Wytwórnia betonu towarowego Siemianowice Śląskie

ul. Chemiczna 14
41-100 Siemianowice Śląskie

tel. 32 661 16 42

Wytwórnia betonu towarowego Sieradz

ul. Wojska Polskiego 73
98-200 Sieradz

tel. 43 881 92 00

Wytwórnia betonu towarowego Świnoujście

ul. Jana Sołtana 1
72-602 Świnoujście

tel. 42 239 25 60

Wytwórnia betonu towarowego Trójmiasto

ul. Chwaszczyńska 129/149
81-751 Gdynia

tel. 58 770 23 00

Wytwórnia betonu towarowego Warszawa

ul. Chełmżyńska 227
04-458 Warszawa

tel. 22 811 12 50

Wytwórnia betonu towarowego Wrocław

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

tel.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Pola oznaczone * są obowiązkowe.