Dlaczego warto kupić beton na fakturę VAT z CEMEX Polska?

Dlaczego warto kupić beton na fakturę VAT z CEMEX Polska?

Otrzymana i opłacona faktura VAT jest podstawowym dowodem, że beton towarowy kupiony został od danego producenta oraz, że ten beton został przez Klienta opłacony. Faktura za otrzymany produkt daje Kupującemu bezpieczeństwo oraz jest dokumentem wymaganym w przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi na produkt. Na rynku budowlanym często spotyka się oferty sprzedaży produktów niepotwierdzone dołączonym dowodem zakupu, przez co pozornie produkt jest „tańszy” o wartość VAT. Kupujący zazwyczaj nie jest świadomy, że w niektórych przypadkach część z zapłaconego podatku VAT może odzyskać, jako zwrot z Urzędu Skarbowego. Podejmując decyzję o zakupie produktu bez dołączonej faktury VAT, należy pamiętać, iż bierzemy na siebie ryzyko związane z wszelkimi szkodami związanymi z produktem.

W ofercie CEMEX znajdują się wyłącznie markowe produkty, do których każdorazowo wystawiany jest dowód zakupu. Dodatkowo, w przypadku linii produktów XtraBET, firma CEMEX wystawia odrębną pisemną gwarancję na produkt, potwierdzając tym samym jego najwyższą jakość. Chcąc dać pewność i gwarancję dobrego wyboru, teraz nasza gwarancja jest 3 x dłuższa niż standardowa gwarancja na produkty budowlane.

Możliwość otrzymania zwrotu części zapłaconego podatku VAT

Klienci indywidualni (osoby fizyczne niebędące podatnikami VAT), kupujący beton towarowy mają prawo do skorzystania ze zwrotu części VAT na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych. Częściowy zwrot przysługuje, jeśli:

a) wydatki zostały poniesione na budowę domu jednorodzinnego, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne, przebudowę budynku niemieszkalnego lub jego części na cele mieszkalne (powstał lokal mieszkalny)

b) przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt a, było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r. albo na podstawie zgłoszenia budowy

c) powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego nie przekracza odpowiednio:

  • 75 m2 i 100 m2 lub
  • 85 m2 i 110 m2 – w przypadku, gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę albo w dniu dokonania zgłoszenia budowy, wychowywała przynajmniej troje dzieci małoletnich/bez względu na wiek mających prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub renty socjalnej/uczących się do 25 roku życia

d) osoba dokonująca wydatku do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego albo dokonano zgłoszenia budowy, nie ukończyła 36 lat (w przypadku małżonków ma to zastosowanie do młodszego małżonka)

e) do dnia złożenia wniosku o częściowy zwrot VAT od zakupu materiałów budowlanych osoba fizyczna nie była:

  • właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
  • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny
  • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny
  • z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego o którym mowa w pkt a.

Dwa ostatnie warunki (d,e) nie mają zastosowania, jeśli w dniu wydania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy osoba fizyczna wychowuje przynajmniej troje dzieci małoletnich/ bez względu na wiek mających prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub renty socjalnej/uczących się do 25 roku życia.

Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu jest faktura VAT wystawiona na osobę spełniająca powyższe warunki. Dodatkowo faktura musi mieć datę wystawienia od dnia wydania pozwolenia na budowę (nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r.) albo dokonania zgłoszenia budowy do dnia 30 września 2018 r. Wniosek o zwrot wydatków osoba fizyczna składa raz, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Więcej w sprawie zwrotu VAT dostępne pod poniższymi adresami internetowymi:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130001304/U/D20131304Lj.pdf

http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/podatki-osobiste/vat/321500,Zwrot-VAT-za-materialy-budowlane-2016.html

 

Gdzie zamówisz?

Wytwórnia betonu towarowego Białystok

ul. Gen. F. Kleeberga 14
15-691 Białystok

tel. 85 875 15 50

Wytwórnia betonu towarowego Bielsko-Biała

ul. Ks. Jana Londzina 115
43-382 Bielsko-Biała

tel. 33 485 95 62

Wytwórnia betonu towarowego Częstochowa

ul. Legionów 186f
42-200 Częstochowa

tel. 34 389 35 74

Wytwórnia betonu towarowego Gorzów Wielkopolski

ul. Podmiejska 15C
66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 95 788 11 00

Wytwórnia betonu towarowego Kraśnik

ul. Partyzantów 64
23-250 Urzędów

tel. 81 460 52 99

Wytwórnia betonu towarowego Łomża

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 113
18-400 Łomża

tel. 887 447 116

Wytwórnia betonu towarowego Łódź

ul. Demokratyczna 89/93
93-430 Łódź

tel. 42 239 25 30

Wytwórnia betonu towarowego Mysłowice

ul. Obrzeżna Północna 5b
41-400 Mysłowice

tel. 32 661 16 42

Wytwórnia betonu towarowego Myślenice

ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

tel. 12 272 24 90

Wytwórnia betonu towarowego Poznań

ul. Towarowa 28
62-052 Poznań - Komorniki

tel. 61 667 01 80

Wytwórnia betonu towarowego Rydułtowy

ul. Bohaterów Warszawy 152d
44-280 Rydułtowy

tel. 32 661 16 72

Wytwórnia betonu towarowego Siemianowice Śląskie

ul. Chemiczna 14
41-100 Siemianowice Śląskie

tel. 32 661 16 42

Wytwórnia betonu towarowego Sieradz

ul. Wojska Polskiego 73
98-200 Sieradz

tel. 43 881 92 00

Wytwórnia betonu towarowego Świnoujście

ul. Jana Sołtana 1
72-602 Świnoujście

tel. 42 239 25 60

Wytwórnia betonu towarowego Trójmiasto

ul. Chwaszczyńska 129/149
81-751 Gdynia

tel. 58 770 23 00

Wytwórnia betonu towarowego Warszawa

ul. Chełmżyńska 227
04-458 Warszawa

tel. 22 811 12 50

Wytwórnia betonu towarowego Wrocław

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

tel.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CEMEX Polska sp. z o.o. w celach marketingowych, w tym przekazywania mi informacji na temat oferty handlowej i działalności CEMEX Polska.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od CEMEX Polska sp. z o.o. informacji handlowych i marketingowych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń poprzez wiadomości elektroniczne (e-mail, SMS/MMS, serwisy internetowe) lub poprzez połączenia głosowe (jeżeli podaję numer telefonu).

Uwaga: Abyśmy mogli się z Tobą kontaktować w przyszłości w celach marketingowych, musisz wyrazić obydwie powyższe zgody.

Informacja o przetwarzaniu danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest CEMEX Polska sp. z o.o. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach przekazania odpowiedzi na Twoje pytanie, nawiązania relacji biznesowej, prowadzenia marketingu. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wycofania zgody, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych: Polityka Prywatności.