Krawężniki betonowe – jaki beton wybrać?

Jaki beton wybrać?

W przypadku wykonywania podjazdu czy ścieżki z kostki brukowej stajemy przed problemem prawidłowego ułożenia obrzeża tzw. krawężnika betonowego.

W jakim celu stosujemy krawężniki betonowe?

Krawężniki betonowe pełnią funkcję użytkową oraz estetyczną. Funkcją użytkową jest zabezpieczenie przed rozsuwaniem się elementów pod wpływem obciążenia i wzmocnienie nawierzchni. Logicznym jest, że im większe planujemy obciążenie, tym mocniejsze muszą być krawężniki. Jest to więc jeden z czynników, który będzie decydował o doborze elementów. Funkcja estetyczna polega przede wszystkim na optycznym rozdzieleniu stref różnych obszarów. Można ją zapewnić poprzez zastosowanie odpowiedniego rodzaju lub koloru wybranego obrzeża. Znaczenie ma zarówno dobór kolorów i kształtów krawężników oraz sposób ich ułożenia.

Jaki beton pod krawężniki betonowe?

Najpopularniejszą metodą osadzania krawężników betonowych jest układanie ich na tzw. „półsuchym betonie”. Beton półsuchy czasem nazywany wilgotnym dostarczany jest na plac budowy samochodem samowyładowczym. Zgodnie z normą betonową PN-EN 206:2014-4 beton ten jest betonem w konsystencji S1. Pod krawężniki betonowe najlepiej zastosować beton odpowiednio do tego zaprojektowany od doświadczonego producenta. Przykładem takiego produktu jest beton konstrukcyjny XtraBET firmy CEMEX. W przypadku wykonywania obrzeża z krawężników betonowych najpierw wykonujemy wykop o szerokości odpowiadającej planowanej szerokości fundamentu czyli na ogół grubość krawężnika plus po 10 cm z każdej strony. W wykopie umieszczamy beton, na nim krawężnik, a następnie obsypujemy boki krawężnika betonem oraz zagęszczamy go poprzez ubijanie. Pomiędzy krawężnikami nie umieszczamy betonu lub innego wypełniacza – zostawiamy wolną przestrzeń około 3-5 mm. Służy ona niwelacji ewentualnego nierównego osiadania podłoża. Pamiętać należy, że beton pod krawężniki opracowany został do sposobu zabudowania, a więc nie wolno dodawać do niego wody na budowie, gdyż spowoduje to obniżenie właściwości użytkowych co w konsekwencji może doprowadzić do kruszenia się betonu. Beton pod krawężnik ze względu na swoją konsystencje zawiera mało wody, więc należy w trakcie transportu i po przyjeździe na budowę zabezpieczyć go przed odparowaniem wody poprzez przykrycie plandeką. Po ułożeniu betonowych krawężników w razie trudnych warunków atmosferycznych warto przeprowadzić odpowiednią pielęgnację betonu.

*sugerowane rozwiązanie; dla pewności potwierdź to z naszym przedstawicielem handlowym, który po uzyskaniu od Ciebie pełnych informacji o inwestycji, pomoże dobrać najlepszy produkt