Beton B20 (C16/20) – czym się cechuje i jakie ma zastosowanie?

Najczęściej zadawane pytania

Przy budowie domu najczęściej wykorzystywanym materiałem jest beton. Często podczas rozmów czy to z wykonawcą, kierownikiem czy inspektorem padają określenia klas betonów typu beton B10, beton B15, beton B20, itd. Z nich wszystkich najbardziej uniwersalnym, o szerokiej gamie zastosowania, jest beton B20.

Co oznacza klasa betonu B20 (C16/20)?

Oznaczenie betonu B20 jest to oznaczenie wg starej normy z 1988 roku (PN-88/B-06250) i oznacza beton zwykły (gęstość w stanie suchym od 2 000 kg/m3 do 2 600 kg/m3) o wytrzymałości na ściskanie minimum 20 MPa po 28 dniach dojrzewania, badany na próbkach sześciennych o boku 15 cm. Od kilkunastu lat obowiązuje nowa norma na beton towarowy (aktualna wersja ma symbol PN-EN 206+A1:2016-12), która wprowadziła zmianę oznaczeń klas wytrzymałości betonów. Obecnie badania przeprowadza się na walcach lub kostkach sześciennych. I tak dla starej klasy B20 obecnie stosuje się oznaczenie C16/20. Gdzie C jest oznaczeniem betonu zwykłego, 16 oznacza wytrzymałość min. 16 MPa na próbkach walcowych a 20 wytrzymałość min. 20 MPa na sześciennych. Wytrzymałości badane są po upływie 28 dni lub dłużej, jeśli jest to uzasadnione technologicznie – tak jak w przypadku betonów XtraBET, które badane są po 56 dniach.

Gdzie można zastosować beton B20 (C16/20)?

Jak wspomnieliśmy na wstępie beton B20 (C16/20) jest betonem o bardzo szerokich możliwościach zastosowaniach. Tego typu mieszankę betonową można zastosować na każdym etapie budowania domu. Począwszy od wylewania fundamentów (stopy, ławy czy płyty fundamentowe) poprzez podbudowy, ściany, słupy, nadproża, wieńce, a skończywszy na schodach i stropach. Oczywiście to czy ma być to beton B20 (C16/20) warunkują czynniki zewnętrzne i środowisko, w którym będzie znajdował się dany element, a także przewidywane obciążenie, jakiemu będzie podlegał. Jednak przeważnie o tym wszystkim decyduje projektant, który dzięki swoim wyliczeniom i znajomości norm wskaże, gdzie zastosować beton B20 (C16/20). Przy czym wiedzieć należy, że kwestia samej klasy wytrzymałości jest tylko jednym z kryteriów zastosowania danego betonu, a równie ważne są klasy ekspozycji, opisujące środowisko, w którym beton będzie pracował. Beton C16/20, określany dawniej jako B20, nadaje się do stosowania w środowiskach opisanych klasami ekspozycji X0 oraz XC1 i XC2, czyli w środowisku suchym lub stale mokrym: wewnątrz budynków o bardzo niskiej (X0) i niskiej wilgotności powietrza (XC1) lub też w warunkach stałego zanurzenia w wodzie (XC1). Można go również stosować w elementach narażonych na długotrwały kontakt z wodą (XC2), co najczęściej dotyczy fundamentów.

Zaufajmy specjalistom w danej dziedzinie

Podsumowując, beton B20 (C16/20) jest mieszanką betonową często wykorzystywaną w budownictwie, przede wszystkim do elementów wewnętrznych lub takich, które nie mają bezpośredniego kontaktu z czynnikami atmosferycznymi. Należy pamiętać, że do elementów zewnętrznych, cyklicznie mokrych i suchych, nie należy stosować betonu B20 – powinna to być klasa co najmniej C20/25. Z kolei tam, gdzie pojawia się narażenie na deszcz i zamarzanie, powinno się stosować klasę co najmniej C30/37 – dotyczy to przede wszystkim różnego typu betonów nawierzchniowych (podjazdy, parkingi, ale również tarasy zewnętrzne itp.).

Można spotkać się na różnych portalach internetowych ze wskazówkami sugerującymi wytwarzanie betonu B20 (C16/20) w sposób tradycyjny – w betoniarce. Jednakże zalecamy nie podejmować takiego ryzyka przy budowie domu i skorzystać z wyspecjalizowanych, profesjonalnych i skomputeryzowanych wytwórni betonu towarowego CEMEX. Nasze wytwórnie w swojej ofercie mają produkty dedykowane do budownictwa jednorodzinnego jak beton konstrukcyjny XtraBET czy gotowa zaprawa murarska XtraMUR. Jednocześnie zapewniają profesjonalne doradztwo techniczno-produktowe.

*sugerowane rozwiązanie; dla pewności potwierdź to z naszym przedstawicielem handlowym, który po uzyskaniu od Ciebie pełnych informacji o inwestycji, pomoże dobrać najlepszy produkt