Beton natryskowy – jakie są sposoby jego wykonania?

Najczęściej zadawane pytania

Beton natryskowy jest technologią, która znajduje szerokie zastosowanie w naprawach obiektów i konstrukcji żelbetowych. Szczególnie w przypadku budowli przemysłowych i inżynieryjnych do których mamy ograniczony, bądź znacznie utrudniony dostęp.

Rok 2011 był rokiem jubileuszowym technologii betonu natryskowego.

W 1911 roku dr Carl E. Akeley uzyskał patent na skonstruowane przez siebie urządzenie, które nazwał „Cement Gun”. Był to zbiornik ciśnieniowy, w którym znajdowała się sucha mieszanka cementu i piasku. Mieszanka ta po oprowadzeniu sprężonego powietrza była transportowana pneumatycznie wężami, na końcu znajdowała się dysza, do której doprowadzono rozpyloną wodą. Dzięki temu sucha mieszanka była nawilżana w czasie przepływu przez dyszę i natryskiwana pod ciśnieniem na podłoże. Ten sposób wykonania betonu natryskowego nazwano metodą suchą.

Oprócz metody suchej opracowano jeszcze technologię, gdzie najpierw łączono piasek i cement z wodą, a następnie mieszkankę tę transportowano hydraulicznie wężami do dyszy wylotowej, do której doprowadzono sprężone powietrze dla uzyskania efektu natrysku. Tę technikę wytwarzania betonu natryskowego nazwano metodą mokrą.

Wybór metody wykonania betonu natryskowego nie jest tak prosty jak mogłoby się wydawać.

Metoda sucha jest metodą bardzo elastyczną, szczególnie podczas napraw konstrukcji żelbetowych. Wynika to z możliwości korekty składu/konsystencji mieszanki w zależności od parametrów zewnętrznych tj. wilgotności podłoża, temperatury otoczenia, nasłonecznienia, wilgotności powietrza. Jednak odpowiedzialność za wykonaną mieszanką betonową spada na wykonawcę, który bardzo często nie dysponuje wykwalifikowanym personelem technologów. W metodzie mokrej gotową mieszanką przeznaczoną pod natryskiwanie dostarcza doświadczony producent, który daję gwarancję jakości oraz deklaruje właściwości dla normy betonowej PN-EN 14487 zapewniając przy tym zakładową kontrolę produkcji.

*sugerowane rozwiązanie; dla pewności potwierdź to z naszym przedstawicielem handlowym, który po uzyskaniu od Ciebie pełnych informacji o inwestycji, pomoże dobrać najlepszy produkt