Betony zwykłe B20, B30 i B10 – jakie są ich właściwości i zastosowania?

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest beton zwykły?

Beton zwykły definiowany jest w normie betonowej jako beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2 000 kg/m3, ale nie przekraczającej 2 600 kg/m3. Głównym kryterium w nazewnictwie jest zatem gęstość właściwa materiału. W praktyce, beton zwykły kojarzy się ze standardowym produktem w klasach wytrzymałości na ściskanie B10, B15, B20 B30 (wg normy PN-EN 206.2014 odpowiednio C8/10, C12/15, C16/20 oraz C25/30).

Do czego stosujemy beton zwykły?

Beton zwykły jest obecny na każdej budowie. Stosowany jest do budowy fundamentów w budownictwie jednorodzinnym, wznoszenia ścian piwnicznych czy budowy stropów. Najczęściej stosowana klasa wytrzymałości betonu na ściskanie to B20 (C16/20), ale zastosowanie znajdują również niższe i wyższe klasy. Np. beton w klasie B10 (C8/10) stosowany jest na elementy budynku, gdzie wysokie wytrzymałości nie są konieczne (np. betonowe podkłady pod posadzki na gruncie, warstwa podkładowa pod ławy fundamentowe itp.), co więcej – zastosowanie wyższej klasy niż wymagana, może prowadzić do utrudnień w dalszych etapach budowy (np. podczas montażu instalacji kanalizacyjnej w budynku wysoka klasa betonu zastosowanego na podkład zdecydowanie utrudni wykonanie niezbędnych podkuć).

Biorąc pod uwagę nomenklaturę normową, która definiuje beton zwykły jako materiał o gęstościach 2 000-2 600 kg/m3, terminologią tą są objęte również betony o szczególnych właściwościach – np. betony wodoszczelne, betony mrozoodporne, betony drogowe, betony mostowe czy betony hydrotechniczne.

Należy pamiętać, że rodzaj betonu, który powinien być zastosowany na dany element konstrukcji powinien być określony przez konstruktora, który po dokonaniu obliczeń dobiera odpowiednią klasę wytrzymałości, czy określa dodatkowe wymagania co do właściwości mieszanki (np. konsystencja) oraz stwardniałego betonu.

*sugerowane rozwiązanie; dla pewności potwierdź to z naszym przedstawicielem handlowym, który po uzyskaniu od Ciebie pełnych informacji o inwestycji, pomoże dobrać najlepszy produkt