Jak rozrzedzić beton?

Najczęściej zadawane pytania

Mieszanka betonowa dostarczana na budowę przez CEMEX Polska jest gotowa do użycia. Produkowana jest ona zgodnie ze złożonym zamówieniem, w oparciu o zweryfikowaną recepturę, która została opracowana tak, aby spełnione były wszystkie wyspecyfikowane parametry zarówno mieszanki betonowej, jak i betonu.

Pamiętaj, nie dolewaj wody do betonu na budowie!

Zwiększenie konsystencji (ciekłości) mieszanki betonowej można uzyskać tylko przez dodanie superplastyfikatora. Dodawanie wody do betonu na budowie może skutkować obniżeniem jego właściwości i w związku z tym zwalnia CEMEX Polska z odpowiedzialności za jakość dostarczonego materiału.

Więcej o zagrożeniach związanych z dodawaniem wody do betonu znajdziesz w naszej broszurze – CEMEX przypomina, na budowie NIE DOLEWAJ wody do mieszanki betonowej!