Składniki betonu

Najczęściej zadawane pytania

Cement, kruszywo, woda – główne składniki betonu

Cement

Cement portlandzki produkuje się z mieszaniny drobno zmielonego kamienia wapiennego lub kredy, gliny i piasku, którą podgrzewa się prawie do punktu topnienia (około 1 450oC) w dużym obracającym się piecu. Klinkier cementowy wychodzący z pieca jest następnie mielony do postaci proszku z niewielką ilością gipsu, dodawaną w celu kontroli czasu wiązania produktu końcowego.

Tak, jak Rzymianie odkryli korzyści dodawania pyłu wulkanicznego do swojego cementu, podobnie właściwości nowoczesnego cementu można modyfikować i ulepszać przez mieszanie cementu portlandzkiego z innymi materiałami cementowymi. Te najszerzej stosowane z nich to popioły lotne – pozostałość spalania węgla – oraz żużel, będący produktem ubocznym w hutach stali.

Jako że żużel i popioły lotne są produktami ubocznymi z innych gałęzi przemysłu, stanowią składnik betonu poddawany odzyskowi, co czyni cement mieszany wyrobem przyjaznym środowisku.

Na podstawie przewidywanych warunków pracy betonu, dobierany jest odpowiedni rodzaj cementu. Przykładowo cementy z dodatkiem żużla wielkopiecowego z grupy CEM III są szczególnie odporne na chemiczne oddziaływanie ze strony środowiska. Znając przyszłe warunki eksploatacji oraz właściwości stosowanych cementów, jesteśmy w stanie zaprojektować mieszankę betonową przydatną do każdego zastosowania.

Kruszywo i piasek

Kruszywo grube stosowane w betonie ma określoną wielkość – zazwyczaj 4-16 mm. Wydobywa się je w kopalniach oraz ze złóż przybrzeżnych w zrównoważony sposób. Tam, gdzie jest to możliwe, jako zamiennik kruszywa (wydobywanego), można stosować beton z odzysku.

Do produkcji betonu stosuje się również piasek płukany o uziarnieniu 0-2 mm.

Woda

Zagrożenia wynikające z dodania zbyt dużej ilości wody jako składnika do mieszanki betonowej są dobrze znane. Nadmiar wody w mieszance osłabia gotowy stwardniały beton i dlatego proporcja wody do spoiwa w betonie towarowym jest zawsze dokładnie kontrolowana.

Domieszki

Wynalezienie domieszek chemicznych (uplastyczniających i upłynniających), umożliwiających obniżenie ilości wody w mieszance betonowej, było przełomem w technologii i produkcji betonu – obniżenie ilości wody w mieszance betonowej o 20% skutkuje wzrostem jego wytrzymałości o ok. 30%. Dzięki domieszkom chemicznym jesteśmy w stanie modyfikować również inne właściwości betonu takie jak: szybkość wiązania czy jego mrozoodporność.

*sugerowane rozwiązanie; dla pewności potwierdź to z naszym przedstawicielem handlowym, który po uzyskaniu od Ciebie pełnych informacji o inwestycji, pomoże dobrać najlepszy produkt