W jakich najniższych temperaturach mogę betonować strop i wieńce?

Najczęściej zadawane pytania

W okresie zimowym betonowanie stropu jest możliwe przy temperaturze średniodobowej powyżej +5 st. C. Wtedy nie jest konieczne nadzwyczajne przygotowanie elementu i pielęgnacja.

Jest to możliwe jedynie pod warunkiem, że temperatura powierzchni betonu nie spadnie poniżej +5 st. C.

Poniżej tej temperatury należy koniecznie przeprowadzić pielęgnację termiczną (ogrzewanie stropu od dołu, przykrycie) w celu utrzymania temperatury +5 st. C w konstrukcji przez okres opisany w normie PN-EN 13670 i zależny od właściwości betonu (rozwój wytrzymałości) oraz klasy pielęgnacji. Zapewnia to właściwy przyrost wytrzymałości i odporność betonu na działanie mrozu.