Wylewka betonowa – jak ją zrobić?

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest wylewka betonowa?

Wylewką betonową potocznie nazywany jest podkład podłogowy w mieszkaniu, posadzka w garażu lub piwnicy ewentualnie warstwy dociskowe na tarasach zewnętrznych. Pomimo wspólnej nazwy, elementy te należy wykonywać z innych materiałów, aby osiągnąć zamierzony efekt.

Wylewką betonową w mieszkaniu zazwyczaj określa się szlichtę cementową, najczęściej wykonywaną z półsuchej zaprawy cementowej.

Na wytwórniach betonu towarowego CEMEX z mieszanki kruszyw do 2 mm, spoiw i dodatków modyfikujących właściwości robocze i parametry gotowej podłogi produkowane są jastrychy anhydrytowe SUPAFLO. Mieszanki mają wytrzymałość na ściskanie 20 MPa, co gwarantuje odpowiednią nośność i trwałość oraz brak problemów z wykonaniem warstw wykończeniowych. Dla porównania mieszanki przygotowywane na budowie osiągają maksymalnie wytrzymałość 10 MPa.

O czym należy pamiętać przy wykonywaniu wylewki betonowej?

Jedną z najważniejszych czynności przy wykonywaniu wylewki betonowej jest prawidłowe przygotowanie podłoża. W zależności od przeznaczenia pomieszczenia i sposobu jego eksploatacji należy dobrać odpowiedni układ warstw oraz ich grubość. W przypadku pomieszczeń mieszkalnych na parterze w budynkach bez podpiwniczenia przed wykonaniem wylewki betonowej układa się warstwę izolacji termicznej z twardego styropianu. Styropian musi być zgodny z normą EN 13163:2012 i mieć odpowiednią twardość i niską ściśliwość. Grubość styropianu należy tak dobrać, aby cała konstrukcja podłogi na gruncie miała co najmniej zgodny z wymaganiami współczynnik przenikania ciepła U=0,30 W/m2K.

Na stropach międzykondygnacyjnych stosuje się odpowiedni styropian akustyczny, wełnę mineralną lub maty izolacyjne. Mają one za zadanie wygłuszenie dźwięków w pomieszczeniach znajdujących się poniżej. Wokół wszystkich ścian, słupów, rur i innych elementów pionowych należy wykonać dylatację obwodową z elastycznej, nienasiąkliwej pianki o odpowiedniej grubości. Jeśli zaniedba się wykonanie tego elementu, dźwięki będą mogły z łatwością przenosić się do sąsiednich pomieszczeń przez nieizolowane elementy pionowe, a dodatkowo wykonana wylewka betonowa nie będzie mieć wystarczającej przestrzeni na swobodny ruch związany ze skurczem oraz rozszerzalnością termiczną. Na styropianie układane są 2 warstwy folii PE o grubości min. 2 mm, stanowiącej zarówno warstwę poślizgową, jak i warstwę przeciwwilgociową.

W inny sposób należy podejść do wylewki betonowej w garażu oraz na zewnątrz.

Jakie produkty polecane są do wylewki betonowej?

W garażu stosuje się beton posadzkowy FIBRON FL zbrojony odpowiednią ilością włókien. Grubość posadzki w garażu wynosi min. 10 cm, a jako izolację termiczną powinno się stosować twardy styropian ekstradowany. Posadzka może być wykańczana przez zacieranie z utwardzeniem powierzchniowym, płytki lub powłoki żywiczne.

Jeszcze inny rodzaj wylewki betonowej należy stosować na zewnątrz. Oprócz odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie, przy projektowaniu mieszanki trzeba uwzględnić wpływ warunków atmosferycznych – działanie mrozu, wysokie temperatury latem, stosowanie środków odladzających. Wszystkie te czynniki determinują zarówno zastosowane do produkcji surowce, jak i grubość wylewki betonowej, sposób układania oraz sposób konstruowania dylatacji gotowego elementu. Każdorazowo jest to indywidualnie analizowane, aby w efekcie przygotować jak najlepiej dopasowane rozwiązanie.

*sugerowane rozwiązanie; dla pewności potwierdź to z naszym przedstawicielem handlowym, który po uzyskaniu od Ciebie pełnych informacji o inwestycji, pomoże dobrać najlepszy produkt