Pielęgnacja betonu zimą

Pielęgnacja betonu zimą

W warunkach zimowych, sytuacja na zewnątrz powoduje, że należy zastosować specjalne podejście zarówno do produkcji, jak i transportu, wbudowywania oraz pielęgnacji mieszanki betonowej. Pominięcie lub nieprawidłowe wykonane którejkolwiek z wymienionych czynności, może doprowadzić do negatywnych skutków dla wykonywanej zimą konstrukcji.

Wykonywanie konstrukcji z betonu zimą

W trakcie prowadzenia robót betonowych w okresie zimowym (przy obniżonych temperaturach) muszą zostać spełnione trzy podstawowe warunki technologiczne:

  • mieszanka betonowa nie może ulec wychłodzeniu do temperatury, poniżej której wiązanie cementu zostanie zatrzymane
  • beton musi uzyskać właściwą wytrzymałość zanim ulegnie zamrożeniu
  • beton musi uzyskać wymaganą wytrzymałość w określonym czasie

W okresie zimowym, bezpieczeństwo i trwałość wykonywanych konstrukcji są uzależnione zarówno od działań powziętych przez producenta betonu, jak i wykonawcę robót.

Pielęgnacja betonu w okresie zimowym

Pielęgnacja betonu zimą polega na podejmowaniu szeregu działań mających na celu zminimalizowanie niepożądanych skutków oddziaływania mrozu na beton. Mowa tu o:

  • odpowiednim doborze składników betonu i składu mieszanki (np. poprzez stosowanie domieszek chemicznych przyśpieszających wiązanie betonu)
  • ochronie cieplnej betonu w elemencie konstrukcji
  • podgrzewaniu betonu w elemencie konstrukcji
  • stosowaniu cieplaków
  • stosowaniu odpowiedniego rodzaju szalunków i ich izolację

To właśnie od doboru właściwego sposobu pielęgnacji betonu zimą zależy, czy beton uzyska w konstrukcji wymagane właściwości. Opisane wyżej sposoby pielęgnacji betonu zimą, można stosować samodzielnie lub – w zależności od potrzeb – łącznie.

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz w naszym przewodniku o pielęgnacji betonu zimą.

*sugerowane rozwiązanie; dla pewności potwierdź to z naszym przedstawicielem handlowym, który po uzyskaniu od Ciebie pełnych informacji o inwestycji, pomoże dobrać najlepszy produkt

Powiązane artykuły

Skurcz betonu – czym jest i jakie czynniki na niego wpływają?

Skurcz betonu jest to zjawisko polegające na zmniejszeniu objętości betonu wskutek zjawisk fizyko-chemicznych. Każdy beton…

WIĘCEJ

Pęknięcia w betonie i jego uszkodzenia – jak je naprawić?

Uszkodzenia i pęknięcia w betonie mogą powstawać zarówno z przyczyn konstrukcyjnych, materiałowych jak i błędów wykonawczych…

WIĘCEJ

W jakich najniższych temperaturach mogę betonować strop i wieńce?

W okresie zimowym betonowanie stropu jest możliwe przy temperaturze średniodobowej powyżej…

WIĘCEJ

Pielęgnacja betonu latem

Latem, gdy temperatura na zewnątrz gwałtownie wzrasta, należy zastosować odpowiednie podejście zarówno przy…

WIĘCEJ

Jak zapobiegać pękaniu stropów?

Bardzo ważne jest, żeby pielęgnację rozpocząć natychmiast po ułożeniu mieszanki betonowej. Nawilżanie po…

WIĘCEJ

Co to jest pielęgnacja betonu?

Pielęgnacja betonu to czynności, które wspomagają proces wiązania i twardnienia cementu.

WIĘCEJ