Pielęgnacja betonu zimą

Pielęgnacja betonu i konserwacja

Pielęgnacja betonu zimą

W warunkach zimowych, sytuacja na zewnątrz powoduje, że należy zastosować specjalne podejście zarówno do produkcji, jak i transportu, wbudowywania oraz pielęgnacji mieszanki betonowej. Pominięcie lub nieprawidłowe wykonane którejkolwiek z wymienionych czynności, może doprowadzić do negatywnych skutków dla wykonywanej zimą konstrukcji.

Wykonywanie konstrukcji z betonu zimą

W trakcie prowadzenia robót betonowych w okresie zimowym (przy obniżonych temperaturach) muszą zostać spełnione trzy podstawowe warunki technologiczne:

  • mieszanka betonowa nie może ulec wychłodzeniu do temperatury, poniżej której wiązanie cementu zostanie zatrzymane
  • beton musi uzyskać właściwą wytrzymałość zanim ulegnie zamrożeniu
  • beton musi uzyskać wymaganą wytrzymałość w określonym czasie

W okresie zimowym, bezpieczeństwo i trwałość wykonywanych konstrukcji są uzależnione zarówno od działań powziętych przez producenta betonu, jak i wykonawcę robót.

Pielęgnacja betonu w okresie zimowym

Pielęgnacja betonu zimą polega na podejmowaniu szeregu działań mających na celu zminimalizowanie niepożądanych skutków oddziaływania mrozu na beton. Mowa tu o:

  • odpowiednim doborze składników betonu i składu mieszanki (np. poprzez stosowanie domieszek chemicznych przyśpieszających wiązanie betonu)
  • ochronie cieplnej betonu w elemencie konstrukcji
  • podgrzewaniu betonu w elemencie konstrukcji
  • stosowaniu cieplaków
  • stosowaniu odpowiedniego rodzaju szalunków i ich izolację

To właśnie od doboru właściwego sposobu pielęgnacji betonu zimą zależy, czy beton uzyska w konstrukcji wymagane właściwości. Opisane wyżej sposoby pielęgnacji betonu zimą, można stosować samodzielnie lub – w zależności od potrzeb – łącznie.

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz w naszym przewodniku o pielęgnacji betonu zimą.

*sugerowane rozwiązanie; dla pewności potwierdź to z naszym przedstawicielem handlowym, który po uzyskaniu od Ciebie pełnych informacji o inwestycji, pomoże dobrać najlepszy produkt