Pęknięcia w betonie i jego uszkodzenia – jak je naprawić?

Pęknięcia w betonie i jego uszkodzenia – jak je naprawić?

Uszkodzenia i naprawa pęknięć w betonie

Przed przystąpieniem do naprawy pęknięć betonu w podkładzie podłogowym, należy ustalić przyczynę ich powstania. Bez wyeliminowania czynnika powodującego uszkodzenia, wszelkie naprawy mogą być nieskuteczne.

Uszkodzenia i peknięcia w betonie mogą powstawać zarówno z przyczyn konstrukcyjnych, materiałowych jak i błędów wykonawczych:

 • spękania spowodowane zbyt szybkim wysychaniem materiału (powstają we wczesnej fazie wiązania podkładu podłogowego; przyczyna ich powstawania jest zbyt szybkie odparowanie wody z podkładu podłogowego, promieniowanie cieplne działające na niezwiązaną zaprawę (słońce, ogrzewanie), przeciągi lub w przypadku podkładów związanych z podłożem betonowym zbyt chłonne, niedostatecznie zagruntowane podłoże)
 • pęknięcia skurczowe (powstają w wyniku nadmiaru wody w podkładzie podłogowym lub w przypadku wykonania podkładu podłogowego o grubości przekraczającej dopuszczalną wartość)
 • pękanie między różnymi materiałami (powstają na styku materiałów o różnej wydłużalności np. drewno – cementowy podkład podłogowy)
 • pękanie wokół szczelin dylatacyjnych (najczęściej spowodowane przez zbyt duże obciążenia)

Pęknięcia w betonie należy dokładnie zbadać stosując, aby określić czy są to spękania powierzchniowe, nieprzechodzące przez całą grubość podkładu podłogowego, czy też są to pęknięcia konstrukcyjne, przechodzące przez całą warstwę.

Naprawa pęknięć powierzchniowych w betonie

 1. Podkład podłogowy musi być suchy
 2. Pęknięcie poszerzyć szlifierką z tarczą do betonu i dokładnie oczyścić z pyłu
 3. Przygotowane pęknięcie, używając pędzla, zagruntować żywicą epoksydową o niskiej lepkości
 4. Przygotować żywicę epoksydową z dodatkiem tiksotropowym i stalową pacą wypełnić pęknięcie do poziomu podkładu podłogowego
 5. Świeżą żywicę przesypać z nadmiarem suchym piaskiem kwarcowym, który pomoże uzyskać lepszą przyczepność kolejnych warstw posadzkowych
 6. Po 24 godzinach nadmiar niezwiązanego piasku należy usunąć

Naprawa pęknięć konstrukcyjnych w betonie

 1. Podkład podłogowy musi być suchy
 2. Pęknięcie poszerzyć szlifierką z tarczą do betonu
 3. W poprzek pęknięcia pod kątem 90° wykonać nacięcia na głębokość ok. 1,5 cm i długość ok. 10 cm z każdej strony pęknięcia; nacięcia wykonywać w rozstawie co ok. 15 cm na całej długości pęknięcia
 4. Całość dokładnie odkurzyć
 5. Przygotowane pęknięcie i nacięcia, używając pędzla, zagruntować żywicą epoksydową o niskiej lepkości
 6. W nacięcia włożyć pręty stalowe o długości ok. 15 cm i średnicy min. 3 mm
 7. Przygotować żywicę epoksydową z dodatkiem tiksotropowym i stalową pacą wypełnić pęknięcie i nacięcia do poziomu podkładu podłogowego
 8. Świeżą żywicę przesypać z nadmiarem suchym piaskiem kwarcowym, który pomoże uzyskać lepszą przyczepność kolejnych warstw posadzkowych
 9. Po 24 godzinach nadmiar niezwiązanego piasku należy usunąć

SPRAWDŹ, GDZIE NAJBLIŻEJ TWOJEJ BUDOWY ZAMÓWISZ BETON!

Pokaż wytwórnie betonu

LUB WPISZ KOD POCZTOWY BUDOWY, POKAŻEMY CI NAJBLIŻSZĄ WYTWÓRNIE BETONU

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CEMEX Polska sp. z o.o. w celach marketingowych, w tym przekazywania mi informacji na temat oferty handlowej i działalności CEMEX Polska.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od CEMEX Polska sp. z o.o. informacji handlowych i marketingowych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń poprzez wiadomości elektroniczne (e-mail, SMS/MMS, serwisy internetowe) lub poprzez połączenia głosowe (jeżeli podaję numer telefonu).

  Uwaga: Abyśmy mogli się z Tobą kontaktować w przyszłości w celach marketingowych, musisz wyrazić obydwie powyższe zgody.

  Informacja o przetwarzaniu danych
  Administratorem Twoich danych osobowych jest CEMEX Polska sp. z o.o. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach przekazania odpowiedzi na Twoje pytanie, nawiązania relacji biznesowej, prowadzenia marketingu. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wycofania zgody, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych: Polityka Prywatności.