Beton wałowany – jaka jest jego idea i zastosowanie?

Rodzaje betonu

Co to jest beton wałowany?

Beton wałowany to stosunkowo nowy rodzaj nawierzchni betonowej, który od niedawna funkcjonuje na polskim rynku, a który jednocześnie dynamicznie się rozwija. Cechą wyróżniającą ten rodzaj betonu, jest to że jego zagęszczenie następuje przy użyciu walców, takich jak przy wykonywaniu nawierzchni asfaltowych. Są one rozkładane również przy użyciu standardowych rozściełaczy do asfaltu.

Beton wałowany – aspekty technologiczne

Mieszanka betonowa przeznaczona do wykonania nawierzchni z betonu wałowanego ma konsystencję półsuchą, która jest jednocześnie jednym z kluczowych parametrów gwarantujących dobrą jakość samej nawierzchni. Konsystencja zbyt sucha nie pozwoli na pełne zagęszczenie mieszanki, natomiast zbyt wilgotna – spowoduje powstawanie dużych nierówności na nawierzchni i śladów po przejeździe walca.

Mieszanka betonowa, po wyprodukowaniu trafia na teren budowy, a do transportu używane są samochody samowyładowcze z naczepami stalowymi (to bardzo ważne – beton nie może być transportowany naczepami aluminiowymi). Następnie jest rozładowywany i rozkładany przy użyciu rozściełacza. Beton wałowany posiada wszystkie zalety tradycyjnych nawierzchni betonowych, z tą różnicą, że do jego zabudowy wystarczy sprzęt wykorzystywany do układania asfaltu, a takiego na rynku nie brakuje.

Korzyści technologii betonu wałowanego

Nawierzchnie z betonu wałowanego są trwałe i odporne na koleinowanie. Ich jasna barwa pozwala odbijać promienie słoneczne w okresie letnim i nie powoduje tak wysokiego nagrzewania się nawierzchni jak ma to miejsce w przypadku nawierzchni asfaltowych – jasna barwa poprawia również widoczność na drodze po zmroku. Dodatkowo, w przeciwieństwie do betonowych nawierzchni wykonywanych w technologii tradycyjnej (przy użyciu wyspecjalizowanych rozściełaczy do betonu), do ułożenia nawierzchni z betonu wałowanego wystarczy sprzęt wykorzystywany również przy układaniu nawierzchni asfaltowych co zdecydowanie poprawia dostępność tej technologii również jako nawierzchni na np. drogach gminnych lub technicznych.

*sugerowane rozwiązanie; dla pewności potwierdź to z naszym przedstawicielem handlowym, który po uzyskaniu od Ciebie pełnych informacji o inwestycji, pomoże dobrać najlepszy produkt