Gdzie można zastosować beton ekspansywny?

Rodzaje betonu

Beton ekspansywny

Beton ekspansywny to zwyczajowa nazwa betonu, który zwiększa swoją objętość lub nie ulega skurczowi. Standardowo każdy beton cementowy o ile nie jest zmodyfikowany np. domieszkami chemicznymi lub specjalnymi cementami wykazuje naturalny skurcz. Jeśli więc chcemy uniknąć tego efektu powinniśmy zastosować tzw. beton ekspansywny.

Jak powstaje beton ekspansywny?

Beton ekspansywny może być wyprodukowany w różnoraki sposób. Może być  wykonany na cemencie ekspansywnym lub zwykłym ale z pomocą domieszek ekspansywnych lub przeciwskurczowych. Cement ekspansywny to cement, który pęcznieje w procesie twardnienia. Natomiast domieszki modyfikują fazy powstające w wyniku wiązania cementu w ten sposób aby ograniczyć skurcz objętościowy lub spowodować wzrost objętości. Beton ekspansywny może być produkowany na placu budowy z worków lub w wytwórniach betonu jak np. INIEKTON.

80Gdzie stosuje się beton ekspansywny?

Głównym obszarem zastosowań betonu ekspansywnego są prace związane z podlewkami, zalewaniem ubytków czy otworów. Betony, a raczej zaprawy ekspansywne, służą też do precyzyjnego kotwienia urządzeń mechanicznych i konstrukcji metalowych, wykonywania podlewek pod maszyny i ciosów podłożyskowych. Betony ekspansywne mogą służyć do wypełniania sztywnych złączy w połączeniach betonu z prefabrykowanymi elementami betonowymi. Mogą być też użyte do zalewania połączeń prefabrykatów żelbetowych czy nadproży. Innym potencjalnym zastosowaniem jest użycie betonu ekspansywnego do produkcji posadzek bezspoinowych.

Beton ten jest więc wykorzystywany głównie w pracach specjalistycznych wymagających bardzo precyzyjnego określenia zakresu stosowania i dopiero na tej podstawie można przystąpić do projektowania receptury na beton ekspansywny.

*sugerowane rozwiązanie; dla pewności potwierdź to z naszym przedstawicielem handlowym, który po uzyskaniu od Ciebie pełnych informacji o inwestycji, pomoże dobrać najlepszy produkt