Zaprawy murarskie – jakie mają zastosowanie budownictwie?

Rodzaje betonu

Do czego służą zaprawy murarskie?

Zaprawy murarskie służą – zgodnie z nazwą – do murowania ścian nośnych i działowych. Innymi słowy – do wznoszenia budowli z elementów drobnowymiarowych takich jak bloczki betonowe, pustaki ceramiczne, gazobeton czy cegły. Ogólnie rzecz ujmując, na rynku dostępne są dwa podstawowe rodzaje zapraw murarskich: zaprawy workowane oraz zaprawy gotowe, które dostarczane są np. betonomieszarką.

 Najważniejszą różnicą między nimi jest jakość oraz sposób użycia.

Zaprawy workowane należy przygotować samemu poprzez zmieszanie z wodą zgodnie z przepisem podanym na opakowaniu, co może być źródłem wątpliwości przy ewentualnym procesie reklamacyjnym – producent odpowiada bowiem za jakość i skład produktu przed zmieszaniem z wodą, natomiast właściwości wyrobu po wymieszaniu mogą w wielu przypadkach zdjąć z niego odpowiedzialność. W warunkach budowy dokładność dozowania wody bywa niewystarczająca – często odmierzanie ilości odbywa się metodami przybliżonymi – „na oko”, lub w najlepszym przypadku – objętościowo. Tymczasem dla jakości mieszanek cementowo-piaskowych kluczowe jest zachowanie właściwych proporcji między spoiwem a wodą i tylko dokładne, wagowe dozowanie może zapewnić użycie odpowiednich ilości składników.

Z tego powodu warto zrezygnować z betoniarki i mieszania zaprawy na budowie na rzecz gotowej zaprawy murarskiej dostarczanej ze specjalistycznej wytwórni betonu, gdzie naważanie składników odbywa się na skomputeryzowanym węźle, a proces produkcji i mieszania podlega ścisłej kontroli. Dzięki temu zaprawy murarskie XtraMUR cechują się stabilną, wysoką wytrzymałością, idealną konsystencją oraz przedłużoną urabialnością pozwalającą (przy odpowiednim przechowywaniu) na użycie nawet następnego dnia po dostawie.

Jakie są zalety zapraw murarskich?

Zaprawy murarskie dostarczane betonomieszarką są produktem gotowym do użycia, a za ich jakość odpowiada dostawca. Nie ma potrzeby ingerowania w skład mieszanki przez osoby trzecie, co daje gwarancję zachowania oryginalnej receptury i parametrów deklarowanych przez producenta. Zamówienie gotowej zaprawy murarskiej w gruszce pozwala na zachowanie większej czystości na placu budowy – eliminuje potrzebę wygospodarowania miejsca na palety z workami zaprawy, pryzmy piasku oraz na betoniarkę, nie wspominając o odpadach w postaci papierowych worków z foliowymi przekładkami. Stosowanie gotowej zaprawy murarskiej XtraMUR może przyspieszyć prace budowlane nawet o 20% w stosunku do robót z zaprawami workowanymi. Istotny jest również fakt, że produkty murarskie dostarczane z renomowanej wytwórni betonu towarowego są przydatne do użytku nawet do 72 godzin, czyli do 3 dni od dostawy, bez utraty właściwości. Jednak najważniejszą korzyścią płynącą z zastosowania gotowych zapraw murarskich są ich stabilne, gwarantowane przez producenta betonu właściwości – zaprawy murarskie w świetle przepisów budowlanych są wyrobem budowlanym, podlegającym szczególnej kontroli i wymagającym odpowiedniego systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, który zapewnia osiąganie parametrów na odpowiednim poziomie, nie niższym niż deklarowany. Warto również pamiętać, że – co nie jest bez znaczenia, szczególnie, gdy budowa przebiega na terenie nieuzbrojonym – stosowanie gotowych zapraw murarskich to brak konieczności doprowadzenia źródeł energii elektrycznej i wody.

Na co warto zwrócić uwagę wybierając zaprawę murarską?

Ważnym czynnikiem podczas wyboru zapraw murarskich jest wytrzymałość, jaką deklaruje producent betonu. Wszystkie zaprawy oznacza się symbolem literowo-liczbowym oznaczającym klasę wytrzymałości. Symbol ten to np. M5, M10, M15 lub M20. Cyfra oznacza wytrzymałość mechaniczną na ściskanie po 28 dniach badaną na próbkach wykonanych i przechowywanych w warunkach opisanych w odpowiedniej normie budowlanej. Klasa wytrzymałości zaprawy powinna być wyspecyfikowana w projekcie. Warto również zapytać o czas przydatności do użycia i zaplanować odpowiednią dostawę, aby prace murarskie przebiegały w odpowiednim tempie. Należy pamiętać, że producent powinien wraz z dostawą zaprawy murarskiej dostarczyć dokumenty techniczne – Deklarację Właściwości Użytkowych oraz Oznakowanie CE.

*sugerowane rozwiązanie; dla pewności potwierdź to z naszym przedstawicielem handlowym, który po uzyskaniu od Ciebie pełnych informacji o inwestycji, pomoże dobrać najlepszy produkt