Beton samozagęszczalny – jakie są jego właściwości oraz przeznaczenie?

Zanim kupisz beton

Jeden z najnowocześniejszych produktów, coraz częściej stosowanych w branży budowlanej to beton samozagęszczalny. Na czym polega jego fenomen? Jakie są jego najważniejsze zalety? I w końcu… czy jego wykorzystanie może przyczynić się do obniżenia kosztów, związanych z pracami budowlanymi? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań, można znaleźć w niniejszym artykule.

Czym jest beton samozagęszczalny?

Beton samozagęszczalny to beton konstrukcyjny, zapewniający odpowiednią nośność i trwałość konstrukcji.W odróżnieniu od tych standardowych, charakteryzuje się dużo większą płynnością. Co ciekawe, jego konsystencja nie jest regulowana ilością wody zarobowej, lecz jest uzyskiwana przez odpowiedni skład mieszanki betonowej oraz zastosowanie specjalistycznych domieszek. Betony samozagęszczalne w znakomity sposób ułatwiają i przyspieszają prace betonowe, dając lepszy efekt końcowy niż przy zastosowaniu betonów standardowych.

Jakie są zalety betonu samozagęszczalnego?

Najważniejszą zaletą stosowania tego rozwiązania jest brak konieczności wibrowania mechanicznego mieszanki betonowej po wylaniu. Co ważne, powietrze jest w niej odprowadzane podczas rozpływu – wpływa na to siła wyporu.

Ekipa budowlana nie musi posiadać lub wynajmować specjalistycznych wibratorów, co zdecydowanie obniża koszty przeprowadzanych prac. Dodatkowo mamy pewność, że tego rodzaju beton ma jednorodne parametry wytrzymałościowe w każdym miejscu, ponieważ nie są one w tym przypadku zależne od obróbki mechanicznej. Betony samozagęszczalne (np. EVOLUTION) doskonale sprawdzają się również podczas betonowania elementów o skomplikowanych kształtach lub elementów bardzo mocno zbrojonych, gdzie stosowanie wibratorów jest utrudnione lub wręcz niemożliwe. Ograniczenie kosztów wykonania oraz przyspieszenie prac sprawiają, że zastosowanie betonów o właściwościach samozagęszczających jest rozwiązaniem ekonomicznym, zastępującym betony standardowe.

Jak układać beton samozageszczalny?

Należy pamiętać, że układanie betonów samozageszczalnych odbywa się nieco inaczej niż betonów standardowych. Najważniejszym czynnikiem są tutaj szczelne oraz pokryte środkiem antyadhezyjnym deskowania. Kolejnym, ważnym czynnikiem są warunki betonowania tj. warunki pogodowe, pora dnia, miejsce wbudowania. Doświadczony specjalista lub technolog betonu może pomóc w podjęciu właściwych działań, ale warto również pamiętać o tym, że każdy klient ma prawo do zadawania pytań, by rozwiać wszelkie wątpliwości, związane z układaniem betonu samozagęszczalnego.

Zastosowanie betonu samozageszczalnego

Beton samozagęszczalny może być z powodzeniem wykorzystywany przede wszystkim przy konstrukcjach gęstozbrojonych, gdzie samorozlewność oraz samoodpowietrzanie są cechami szczególnie pożądanymi z racji utrudnionego dostępu sprzętu wibracyjnego.

W ostatnich latach, zarówno w Polsce, jak i za granicą beton samozagęszczalny jest również coraz częściej stosowany m.in. w prefabrykacji. Pomimo stosunkowo wysokich kosztów, związanych z koniecznością dozowania domieszek, koszty produkcji prefabrykatów z betonu samozagęszczalniego nie różnią się od kosztów, które pojawiają się przy stosowaniu tradycyjnej technologii. Dzięki wyeliminowaniu etapu wibrowania, technologia staje się także dużo bardziej produktywna. I w końcu, zwiększa się bezpieczeństwo oraz stopnień przyjazności środowiska pracy dla robotników, którzy nie są już narażani na hałas, związany z wibracją (co jest szczególnie istotne w ośrodkach miejskich, gdzie zanieczyszczenie hałasem jest zwykle bardzo wysokie).

*sugerowane rozwiązanie; dla pewności potwierdź to z naszym przedstawicielem handlowym, który po uzyskaniu od Ciebie pełnych informacji o inwestycji, pomoże dobrać najlepszy produkt