Klasy wytrzymałości betonu – czym są i jakie mają oznaczenia?

Zanim kupisz beton

Czym jest klasa wytrzymałości betonu?

Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie to, wg normy PN-EN 206.2014 klasyfikacja obejmująca rodzaj betonu (zwykły, ciężki lub lekki), minimalną wytrzymałość charakterystyczną oznaczoną na próbkach walcowych (o średnicy 1 500 mm i wysokości 300 mm), oraz minimalną wytrzymałość charakterystyczną oznaczoną na próbkach sześciennych (o boku 150 mm). Powyższa definicja jest zapewne mało czytelna i zrozumiała dla osoby budującej dom, zatem postaramy się ją wyjaśnić.

Co oznaczają poszczególne klasy betonu?

W projektach budowy domu, które Państwo posiadają, znajdą się takie stwierdzenia jak: „Do wykonania fundamentu zastosować beton B20 (w starszych projektach) lub beton C16/20 (w projektach obecnych).” Taki zapis oznacza że konstruktor przewidział na ławę fundamentową beton o minimalnej wytrzymałości charakterystycznej 20 MPa. W nieobowiązującej już normie PN-88/B-062250 beton zwykły taki beton oznaczony będzie jako B20, natomiast w normie obowiązującej PN-EN 206.2014 oznaczenie to C16/20.

W powyższym akapicie, pojawiło się nowe pojęcie – wytrzymałość charakterystyczna. Wytrzymałość charakterystyczna to taka wartość wytrzymałości betonu, poniżej której może znaleźć się 5% wszystkich możliwych oznaczeń wytrzymałości dla danej objętości betonu. Upraszczając – jeśli przyjedzie na budowę kilka betonowozów z betonem C16/20 i z całego dostarczonego betonu wykonalibyśmy próbki sześcienne – to (biorąc pod uwagę założenia statystyczne) maksymalnie 5% pobranych próbek może mieć wytrzymałość niższą niż 20 MPa.

Wyjaśnienia wymaga jeszcze symbol klasy wytrzymałości betonu C16/20:

  • litera C to skrót od angielskiego compressive strength, czyli wytrzymałość betonu na ściskanie
  • 16 – to wartość wytrzymałości charakterystycznej oznaczonej na walcach (na walcach oznacza się wytrzymałość np. w Wielkiej Brytanii i Francji)
  • 20 – to wartość wytrzymałości charakterystycznej oznaczonej na próbkach sześciennych (stosowane w Polsce czy Niemczech)

W związku z tym, że norma PN-EN 206.2014 jest normą europejską, stąd te dwie wartości widnieją w oznaczeniu klasy wytrzymałości betonu na ściskanie.

*sugerowane rozwiązanie; dla pewności potwierdź to z naszym przedstawicielem handlowym, który po uzyskaniu od Ciebie pełnych informacji o inwestycji, pomoże dobrać najlepszy produkt