Klasy wytrzymałości betonu – czym są i jakie mają oznaczenia?

Czym jest klasa wytrzymałości betonu?

Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie to, wg normy PN-EN 206.2014 klasyfikacja obejmująca rodzaj betonu (zwykły, ciężki lub lekki), minimalną wytrzymałość charakterystyczną oznaczoną na próbkach walcowych (o średnicy 1 500 mm i wysokości 300 mm), oraz minimalną wytrzymałość charakterystyczną oznaczoną na próbkach sześciennych (o boku 150 mm). Powyższa definicja jest zapewne mało czytelna i zrozumiała dla osoby budującej dom, zatem postaramy się ją wyjaśnić.

Co oznaczają poszczególne klasy betonu?

W projektach budowy domu, które Państwo posiadają, znajdą się takie stwierdzenia jak: „Do wykonania fundamentu zastosować beton B20 (w starszych projektach) lub beton C16/20 (w projektach obecnych).” Taki zapis oznacza że konstruktor przewidział na ławę fundamentową beton o minimalnej wytrzymałości charakterystycznej 20 MPa. W nieobowiązującej już normie PN-88/B-062250 beton zwykły taki beton oznaczony będzie jako B20, natomiast w normie obowiązującej PN-EN 206.2014 oznaczenie to C16/20.

W powyższym akapicie, pojawiło się nowe pojęcie – wytrzymałość charakterystyczna. Wytrzymałość charakterystyczna to taka wartość wytrzymałości betonu, poniżej której może znaleźć się 5% wszystkich możliwych oznaczeń wytrzymałości dla danej objętości betonu. Upraszczając – jeśli przyjedzie na budowę kilka betonowozów z betonem C16/20 i z całego dostarczonego betonu wykonalibyśmy próbki sześcienne – to (biorąc pod uwagę założenia statystyczne) maksymalnie 5% pobranych próbek może mieć wytrzymałość niższą niż 20 MPa.

Wyjaśnienia wymaga jeszcze symbol klasy wytrzymałości betonu C16/20:

  • litera C to skrót od angielskiego compressive strength, czyli wytrzymałość betonu na ściskanie
  • 16 – to wartość wytrzymałości charakterystycznej oznaczonej na walcach (na walcach oznacza się wytrzymałość np. w Wielkiej Brytanii i Francji)
  • 20 – to wartość wytrzymałości charakterystycznej oznaczonej na próbkach sześciennych (stosowane w Polsce czy Niemczech)

W związku z tym, że norma PN-EN 206.2014 jest normą europejską, stąd te dwie wartości widnieją w oznaczeniu klasy wytrzymałości betonu na ściskanie.

*sugerowane rozwiązanie; dla pewności potwierdź to z naszym przedstawicielem handlowym, który po uzyskaniu od Ciebie pełnych informacji o inwestycji, pomoże dobrać najlepszy produkt

Powiązane artykuły

Cement a beton – jakie są różnice?

Używane w budownictwie materiały, muszą być jak najwyższej jakości. Wszystko po to, by powstające budowle były trwałe…

WIĘCEJ

Składniki betonu

Tak, jak Rzymianie odkryli korzyści dodawania pyłu wulkanicznego do swojego cementu, podobnie właściwości nowoczesnego cementu…

WIĘCEJ

Beton B20 (C16/20) – czym się cechuje i jakie ma zastosowanie?

Przy budowie domu najczęściej wykorzystywanym materiałem jest beton. Często podczas rozmów czy to z wykonawcą…

WIĘCEJ

Zastosowanie betonu w domu – jaki produkt wybrać?

Podczas budowy domu beton jest potrzebny do wielu różnych celów. W zależności od projektu można wymienić nawet kilkanaście…

WIĘCEJ

Na jakie elementy konstrukcyjne jest potrzebny beton?

Elementy konstrukcyjne budynku spełniają różne funkcje. Zadaniem fundamentu budynku jest przenoszenie ciężaru konstrukcji…

WIĘCEJ

Kruszywa budowlane – gdzie znajdują swoje zastosowanie?

Kruszywa jako materiał można podzielić na kilka segmentów w zależności od przeznaczenia…

WIĘCEJ