Mieszanka betonowa – czym jest i jakie ma zastosowania?

Zanim kupisz beton

Czym jest mieszanka betonowa?

Mieszanka betonowa to całkowicie i jednorodnie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą. Krótko mówiąc mieszanka betonowa jest to beton cementowy przed związaniem i stwardnieniem. W skład mieszanki betonowej wchodzi kruszywo drobne i kruszywo grube, cement, woda oraz ewentualne domieszki i dodatki.

Najważniejsze cechy mieszanki betonowej

Przed stwardnieniem mieszanki betonowej głównymi jej cechami są następujące właściwości:

  • konsystencja – wpływa na łatwość przemieszczania się mieszanki w formie przy określonym sposobie jej układania. Konsystencje mieszanki betonowej należy dobierać w zależności od sposobu transportu, kształtu elementu gdzie mieszanka ma być wbudowana oraz w zależności od rozmieszczenia zbrojenia
  • urabialność – decyduje o szczelnym, jednorodnym i możliwie łatwym wypełnieniu mieszanką betonową formy przy założonym sposobie zagęszczania. Urabialność mieszanki betonowej powinna być zachowana od momentu wytworzenia na węźle betoniarskim aż do momentu jej wbudowania
  • zdolność do zagęszczenia – należy dążyć do uzyskania maksymalnego zagęszczenia mieszanki betonowej w celu wyeliminowania próżni w swej strukturze przy zachowaniu odpowiedniej ilości powietrza, wynikającego z zastosowania środków napowietrzających

Niedopuszczalne jest zwiększenie ciekłości mieszanki betonowej poprzez dodanie do niej wody – powoduje to zwiększenie wartości wskaźnika w/c i pogorszenie właściwości betonu.

Konsystencję mieszanki betonowej należy regulować poprzez dodanie zaczynu cementowego o optymalnym w/c lub wprowadzeniem domieszek uplastyczniających lub upłynniających.

Zastosowanie mieszanki betonowej

Jedną z cech mieszanki betonowej jest jej konsystencja. W zależności od sposobu zagęszczenia oraz od formy, jaką chcemy wbudować mieszanką betonową wyróżniamy następujące konsystencje mieszanki betonowej:

  • wilgotna – przekroje proste, rzadko zbrojone – mieszanki wibrowane i wibroprasowane;
  • gęstoplastyczna S1 (opad wg stożka Abramsa <20 mm) – przekroje proste, rzadko zbrojone – mieszanki wibrowane lub ubijane ręcznie
  • plastyczna S1 (opad wg stożka Abramsa 20-50 mm) – przekroje proste, normalnie złożone – mieszanki wibrowane i ręcznie sztychowane; przekroje złożone, rzadko zbrojone – mieszanki betonowe wibrowane
  • półciekła S2/S3 (opad wg stożka Abramsa 50-150 mm) – przekroje złożone, gęsto zbrojone – mieszanki wibrowane lub ręcznie sztychowane; przekroje proste, normalnie zbrojone – ręcznie sztychowane
  • bardzo ciekłe S4 (opad wg stożka Abramsa 150-210 mm) – przekroje złożone, gęsto zbrojone mieszanki ręcznie sztychowane
  • SCC S5 (opad wg stożka Abramsa ≥210 mm) – betony samozagęszczalne – przekroje bardzo złożone, gęsto zbrojone – mieszanki betonowe nie wymagające zagęszczenia

*sugerowane rozwiązanie; dla pewności potwierdź to z naszym przedstawicielem handlowym, który po uzyskaniu od Ciebie pełnych informacji o inwestycji, pomoże dobrać najlepszy produkt