Beton B20 (C16/20) – czym się cechuje i jakie ma zastosowanie?

Beton B20 (C16/20) – czym się cechuje i jakie ma zastosowanie?

Przy budowie domu najczęściej wykorzystywanym materiałem jest beton. Często podczas rozmów czy to z wykonawcą, kierownikiem czy inspektorem padają określenia klas betonów typu beton B10, beton B15, beton B20, itd. Z nich wszystkich najbardziej uniwersalnym, o szerokiej gamie zastosowania, jest beton B20.

Co oznacza klasa betonu B20 (C16/20)?

Oznaczenie betonu B20 jest to oznaczenie wg starej normy z 1988 roku (PN-88/B-06250) i oznacza beton zwykły (gęstość w stanie suchym od 2 000 kg/m3 do 2 600 kg/m3) o wytrzymałości na ściskanie minimum 20 MPa po 28 dniach dojrzewania, badany na próbkach sześciennych o boku 15 cm. Od kilkunastu lat obowiązuje nowa norma na beton towarowy (aktuana wersja ma symbol PN-EN 206+A1:2016-12), która wprowadziła zmianę oznaczeń klas wytrzymałości betonów. Obecnie badania przeprowadza się na walcach lub kostkach sześciennych. I tak dla starej klasy B20 obecnie stosuje się oznaczenie C16/20. Gdzie C jest oznaczeniem betonu zwykłego, 16 oznacza wytrzymałość min. 16 MPa na próbkach walcowych a 20 wytrzymałość min. 20 MPa na sześciennych. Wytrzymałości badane są po upływie 28 dni lub dłużej, jeśli jest to uzasadnione technologicznie – tak jak w przypadku betonów XtraBET, które badane są po 56 dniach.

Gdzie można zastosować beton B20 (C16/20)?

Jak wspomnieliśmy na wstępie beton B20 (C16/20) jest betonem o bardzo szerokich możliwościach zastosowaniach. Tego typu mieszankę betonową można zastosować na każdym etapie budowania domu. Począwszy od wylewania fundamentów (stopy, ławy czy płyty fundamentowe) poprzez podbudowy, ściany, słupy, nadproża, wieńce, a skończywszy na schodach i stropach. Oczywiście to czy ma być to beton B20 (C16/20) warunkują czynniki zewnętrzne i środowisko, w którym będzie znajdował się dany element, a także przewidywane obciążenie, jakiemu będzie podlegał. Jednak przeważnie o tym wszystkim decyduje projektant, który dzięki swoim wyliczeniom i znajomości norm wskaże, gdzie zastosować beton B20 (C16/20). Przy czym wiedzieć należy, że kwestia samej klasy wytrzymałości jest tylko jednym z kryteriów zastosowania danego betonu, a równie ważne są klasy ekspozycji, opisujące środowisko, w którym beton będzie pracował. Beton C16/20, określany dawniej jako B20, nadaje się do stosowania w środowiskach opisanych klasami ekspozycji X0 oraz XC1 i XC2, czyli w środowisku suchym lub stale mokrym: wewnątrz budynków o bardzo niskiej (X0) i niskiej wilgotności powietrza (XC1) lub też w warunkach stałego zanurzenia w wodzie (XC1). Można go również stosować w elementach narażonych na długotrwały kontakt z wodą (XC2), co najczęściej dotyczy fundamentów.

Zaufajmy specjalistom w danej dziedzinie

Podsumowując, beton B20 (C16/20) jest mieszanką betonową często wykorzystywaną w budownictwie, przede wszystkim do elementów wewnętrznych lub takich, które nie mają bezpośredniego kontaktu z czynnikami atmosferycznymi. Należy pamiętać, że do elementów zewnętrznych, cyklicznie mokrych i suchych, nie należy stosować betonu B20 – powinna to być klasa co najmniej C20/25. Z kolei tam, gdzie pojawia się narażenie na deszcz i zamarzanie, powinno się stosować klasę co najmniej C30/37 – dotyczy to przede wszystkim różnego typu betonów nawierzchniowych (podjazdy, parkingi, ale również tarasy zewnętrzne itp.).

Można spotkać się na różnych portalach internetowych ze wskazówkami sugerującymi wytwarzanie betonu B20 (C16/20) w sposób tradycyjny – w betoniarce. Jednakże zalecamy nie podejmować takiego ryzyka przy budowie domu i skorzystać z wyspecjalizowanych, profesjonalnych i skomputeryzowanych wytwórni betonu towarowego CEMEX. Nasze wytwórnie w swojej ofercie mają produkty dedykowane do budownictwa jednorodzinnego jak beton konstrukcyjny XtraBET czy gotowa zaprawa murarska XtraMUR. Jednocześnie zapewniają profesjonalne doradztwo techniczno-produktowe.

SPRAWDŹ, GDZIE NAJBLIŻEJ TWOJEJ BUDOWY ZAMÓWISZ BETON!

Pokaż wytwórnie betonu

LUB WPISZ KOD POCZTOWY BUDOWY, POKAŻEMY CI NAJBLIŻSZĄ WYTWÓRNIE BETONU

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CEMEX Polska sp. z o.o. w celach marketingowych, w tym przekazywania mi informacji na temat oferty handlowej i działalności CEMEX Polska.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od CEMEX Polska sp. z o.o. informacji handlowych i marketingowych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń poprzez wiadomości elektroniczne (e-mail, SMS/MMS, serwisy internetowe) lub poprzez połączenia głosowe (jeżeli podaję numer telefonu).

  Uwaga: Abyśmy mogli się z Tobą kontaktować w przyszłości w celach marketingowych, musisz wyrazić obydwie powyższe zgody.

  Informacja o przetwarzaniu danych
  Administratorem Twoich danych osobowych jest CEMEX Polska sp. z o.o. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach przekazania odpowiedzi na Twoje pytanie, nawiązania relacji biznesowej, prowadzenia marketingu. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wycofania zgody, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych: Polityka Prywatności.