Beton wodoszczelny – jakie są jego zastosowania?

Beton wodoszczelny – jakie są jego zastosowania?

Beton może osiągnąć różne poziomy wodoszczelności poprzez zastosowanie odpowiedniej technologii produkcyjnej. Szczelność betonu określa się poprzez badanie sześciennej próbki betonu, poddanej działaniu wody pod właściwym ciśnieniem. Beton nazywamy wodoszczelnym kiedy jego minimalny parametr to W8 lub więcej. Szczelność takiego betonu, chroniąca przed przedostaniem się wody sprawia, że bywa nazywany również betonem wysokowartościowym. Beton wodoszczelny uzyskuje się na kilka sposobów. Miedzy innymi poprzez odpowiedni dobór składników czyli mieszanki betonowej. Ale również przez stosowanie domieszek, impregnatów oraz wibrując, czyli zagęszczając mieszankę betonową po wylaniu.

Czym cechuje się beton wodoszczelny?

Jak sama nazwa wskazuje beton wodoszczelny cechować się winien wysoką odpornością na przepuszczanie wody. Beton wodoszczelny powinien charakteryzować się więc możliwie małą ilością porów kapilarnych w strukturze. Zgodnie z normą PN-B 06250:1988 „Beton zwykły” wyróżnia się kilka stopni wodoszczelności betonu. Są to: W2, W4, W6, W8, W10 i W12, gdzie liczba po literze „W” oznacza wielkość ciśnienia słupa wody w MPa, oddziałującego na próbkę betonową o grubości 15 cm. Tak więc betonami wodoszczelnymi możemy nazwać betony o wskaźniku ≥ W8. Betony wodoszczelne uzyskuje się dzięki odpowiedniemu, precyzyjnemu doborowi składników mieszanki betonowej oraz zminimalizowaniu porowatości betonu. W przypadku odpowiednio dobranego stosu okruchowego im niższy wskaźnik wodno-cementowy W/C tym bardziej wodoszczelny jest beton. Doświadczony i odpowiedzialny producent betonu nie powinien mieć problemu z zaprojektowaniem betonu o odpowiedniej wodoszczelności. Aby beton w konstrukcji był wodoszczelny nie wystarczy tylko zakupić beton o odpowiednim stopniu wodoszczelności. Beton musi być w prawidłowy sposób wbudowany oraz odpowiednio pielęgnowany. Tylko odpowiednie zagęszczenie betonu dostosowane do jego konsystencji oraz wymiarów elementu i rodzaju jego zbrojenia zapewnić może szczelność betonu. Wyjątkiem są tu betony samozagęszczalne EVOLUTION, których nie trzeba wibrować, a mimo tego cechują się wysoką wodoszczelnością. Z kolei w przypadku braku lub nieodpowiedniej pielęgnacji na betonie mogą powstać rysy i pęknięcia przez które będzie przenikać woda.

Gdzie stosuje się betony wodoszczelne?

W 90% przypadków beton wodoszczelny stosowany jest w budowlach inżynieryjnych takich jak tamy, zbiorniki wodne, oczyszczalnie ścieków. Jednak również podczas budowy obiektów mieszkaniowych w tym budynków jednorodzinnych warto rozważyć zakup betonów wodoszczelnych. Szczególnie duże znaczenie ma to w przypadku budowy domu na gruntach z wysokim zwierciadłem wód gruntowych, oraz w przypadku istnienia cieków wodnych w obszarze naszej działki. Wodoszczelność betonu zapewnia nam spory pakiet korzyści na przestrzeni czasu kiedy będziemy użytkować nasz nowo wybudowany dom. Po pierwsze wspólnie z izolacjami wykonanymi z mas bitumicznych zapewni szczelność budynku i brak podciągania kapilarnego wody w przypadku uszkodzenia standardowej izolacji z lepika lub papy termozgrzewalnej, po drugie zabezpieczy stal zbrojeniową w konstrukcji przed korozją co w rezultacie przedłuży użyteczność obiektu o kilka dekad.

Beton wodoszczelny, w przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych stanowi dobrą barierę dla napierającej na ścianę wody i znacznie wydłuża czas jej przesiąknięcia. Pamiętać jednak należy, że żaden beton nie stanowi 100% ochrony przed wilgocią i zawsze należy zabezpieczyć ściany dostępnymi na rynku masami hydroizolacyjnymi. Ponadto, wybierając beton należy wziąć pod uwagę zarówno właściwości mieszanki dostarczanej na budowę jak i późniejsze warunki pracy betonu (tzw. klasy ekspozycji).

Jak wybrać najlepszego dostawcę betonu?

Podczas wyboru dostawcy betonu wodoszczelnego należy zawsze zwracać uwagę na jakość produkcji jaką wytwórnia może zapewnić. Każdorazowo należy upewnić się czy wybrany przez nas producent betonu posiada certyfikowany zakład produkcyjny czy WBT jest wyposażony w komputerowy system naważania składników oraz czy wagi mają aktualną homologację. Dobrze dobrany materiał konstrukcyjny na budowę domu zapewni nam spokój i długo trwałe jego użytkowanie bez ponoszenia zbędnych kosztów na przyszłe lata.

SPRAWDŹ, GDZIE NAJBLIŻEJ TWOJEJ BUDOWY ZAMÓWISZ BETON!

Pokaż wytwórnie betonu

LUB WPISZ KOD POCZTOWY BUDOWY, POKAŻEMY CI NAJBLIŻSZĄ WYTWÓRNIE BETONU

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CEMEX Polska sp. z o.o. w celach marketingowych, w tym przekazywania mi informacji na temat oferty handlowej i działalności CEMEX Polska.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od CEMEX Polska sp. z o.o. informacji handlowych i marketingowych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń poprzez wiadomości elektroniczne (e-mail, SMS/MMS, serwisy internetowe) lub poprzez połączenia głosowe (jeżeli podaję numer telefonu).

  Uwaga: Abyśmy mogli się z Tobą kontaktować w przyszłości w celach marketingowych, musisz wyrazić obydwie powyższe zgody.

  Informacja o przetwarzaniu danych
  Administratorem Twoich danych osobowych jest CEMEX Polska sp. z o.o. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach przekazania odpowiedzi na Twoje pytanie, nawiązania relacji biznesowej, prowadzenia marketingu. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wycofania zgody, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych: Polityka Prywatności.