Cement a beton – jakie są różnice?

Cement a beton – jakie są różnice?

Cement a beton jakie są różnice?

Używane w budownictwie materiały, muszą być jak najwyższej jakości. Wszystko po to, by powstające budowle były trwałe, bezpieczne, a przy tym przyjazne dla środowiska. Wszystkie z wymienionych kryteriów, spełnia beton, o ile oczywiście zostanie prawidłowo skonstruowany. Wysokiej jakości beton jest wykonywany z cementu. Jakie są różnice pomiędzy betonem a cementem? Czym charakteryzują się poszczególne materiały?

Czym jest beton? Różnice między cementem a betonem

Naczelna różnica między betonem, a cementem jest taka, że cement to jedynie półprodukt – choć bez wątpienia najważniejszy – umożliwiający wytworzenie produktu końcowego, jakim jest beton. Z kolei beton to materiał, który powstaje z kilku składników, a swoje właściwości uzyskuje w wyniku hydratacji cementu. Główne składniki betonu to: cement, kruszywo grube / drobne, woda oraz ewentualne domieszki, dodatki lub włókna (zbrojenie rozproszone).

Żeby przygotować konstrukcję z betonu cementowego, w pierwszej kolejności ustala się wymagania techniczne, jakie powinien spełniać beton. W większości przypadków wymagania te ograniczają się tylko do odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie o możliwie najwyższej jednorodności w całym wykonanym elemencie.

Jakie wyróżniamy rodzaje betonu?

Najbardziej popularnym rodzajem betonu w budownictwie jedno oraz wielorodzinnym jest beton o klasie C20/25. Takim betonem jest beton konstrukcyjny XtraBET. W odróżnieniu od zwykłego betonu, XtraBET ma większą wytrzymałość długoterminową i może być produkowany we wszystkich klasach wytrzymałości na ściskanie oraz klasach ekspozycji. Beton XtraBET stosuję się do budowy:

 • fundamentów (ławy, ściany, płyty)
 • schodów, stropów, wieńców

Za jeden z głównych podziałów betonu przyjmuje się podział ze względu na przeznaczenie w konstrukcji. Biorąc pod uwagę to kryterium, można wyróżnić:

 • beton konstrukcyjny –  elementy wykonane z tego rodzaju betonu mogą przejmować obciążenia zewnętrzne od innych elementów
 • beton konstrukcyjno-izolacyjny – charakteryzuję się tym, że może przejmować pewne obciążenia, ale jednocześnie posiada podwyższone walory izolacji termicznej – to np. styrobeton INSULARIS EPS
 • beton izolacyjny – służy głównie do wykonywania wyłącznie elementów, które przenoszę co najwyżej tylko swój własny ciężar, spełniają wymagania izolacji termicznej –to np. pianobeton INSULARIS PIANO
 • beton architektoniczny – cechuje go charakterystyczny wygląd strony zewnętrznej (licowej) – to np. kolorowy beton DECO COLLORE i beton architektoniczny DECO ARCH

Bardzo ważną kwestią podczas budowy jest zabezpieczenie betonów przed warunkami atmosferycznymi (pielęgnacja betonu latem i zimą). Istotna jest również pielęgnacja stwardniałego betonu. Więcej o pielęgnacji betonu przeczytacie Państwo na naszym serwisie

Beton można podzielić biorąc pod uwagę również gęstość objętościową. W tym przypadku, zostaną wyodrębnione następujące rodzaje tego materiału:

 • beton lekki, o gęstości objętościowej od 800 do 2 000 kg/m3

Beton lekki jest wykonywany z kruszyw lekkich: naturalnych – np. pumeks i wapień lub sztucznych – np. żużel wielkopiecowy i agloporyt. Beton lekki to np. beton komórkowy. Ten rodzaj tworzywa, jest stosowany do produkcji drobnych elementów ściennych oraz średniej wielkości elementów stropowych i murowych.

 • beton zwykły, o gęstości objętościowej od 2 000 do 2 600 kg/m3

Beton zwykły produkuje się z kruszyw naturalnych łamanych (piasek, żwir, kamień bazaltowy). Tego rodzaju materiał, najczęściej jest wykorzystywany w konstrukcyjnych elementach betonowych i żelbetowych, np. pustakach ściennych i stropowych.

 • beton ciężki, o gęstości objętościowej większej niż 2 600 kg/m3

Do produkcji betonu ciężkiego, wykorzystywane są kruszywa specjalne, najczęściej manganowe lub barytowe. Ten rodzaj betonu jest używany głównie w jednostkach naukowo-badawczych, elektrowniach atomowych i szpitalach onkologicznych. Z betonu ciężkiego wykonuje się m.in. osłony biologiczne, które osłabiają promieniowanie jonizujące.

Czym jest cement?

Cementem nazywamy sproszkowany materiał wiążący o właściwościach hydraulicznych, a więc materiał, który po zarobieniu z wodą twardnieje i zachowuje cechy wytrzymałościowe zarówno w powietrzu jak i w wodzie.

Podstawowym półproduktem jest klinkier portlandzki, a surowcami używanymi do produkcji klinkieru są wapień, margle oraz glina. Produkcja cementu odbywa się pod ciągłą kontrolą, której celem jest zapewnienie użytkownikowi wyrobu o odpowiednich i powtarzalnych właściwościach, które umożliwią bezpieczne stosowanie.

Jakie są rodzaje cementu?

Ze względu na rodzaj dodatków oraz ich ilość, cement możemy podzielić na następujące rodzaje:

 • CEM I (cement portlandzki) – cement powszechnego zastosowania w budownictwie ogólnym, przemysłowym i specjalistycznym, w tym budownictwie drogowym
 • CEM II A lub B (cement portlandzki wieloskładnikowy) – rodzaj cementu do powszechnego zastosowania w budownictwie ogólnym, przemysłowym, w tym budownictwie drogowym
 • CEM III A, B lub C (cement hutniczy) – cement powszechnego zastosowania w budownictwie ogólnym, przemysłowym, w tym szczególnie w budownictwie hydrotechnicznym
 • CEM IV A lub B (cement pucolanowy) – rodzaj cementu do powszechnego zastosowania w budownictwie ogólnym, przemysłowym, w tym budownictwie drogowym
 • CEM V A lub B (cement wieloskładnikowy) – cement stosowany w budownictwie ogólnym,  specjalistycznym, wodno-inżynieryjnym

SPRAWDŹ, GDZIE NAJBLIŻEJ TWOJEJ BUDOWY ZAMÓWISZ BETON!

Pokaż wytwórnie betonu

LUB WPISZ KOD POCZTOWY BUDOWY, POKAŻEMY CI NAJBLIŻSZĄ WYTWÓRNIE BETONU

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CEMEX Polska sp. z o.o. w celach marketingowych, w tym przekazywania mi informacji na temat oferty handlowej i działalności CEMEX Polska.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od CEMEX Polska sp. z o.o. informacji handlowych i marketingowych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń poprzez wiadomości elektroniczne (e-mail, SMS/MMS, serwisy internetowe) lub poprzez połączenia głosowe (jeżeli podaję numer telefonu).

  Uwaga: Abyśmy mogli się z Tobą kontaktować w przyszłości w celach marketingowych, musisz wyrazić obydwie powyższe zgody.

  Informacja o przetwarzaniu danych
  Administratorem Twoich danych osobowych jest CEMEX Polska sp. z o.o. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach przekazania odpowiedzi na Twoje pytanie, nawiązania relacji biznesowej, prowadzenia marketingu. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wycofania zgody, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych: Polityka Prywatności.