Konsystencja betonu – czym jest i jak się ją określa?

Konsystencja betonu – czym jest i jak się ją określa?

Czym jest konsystencja betonu?

Konsystencja betonu jest to stopień płynności mieszanki betonowej. Konsystencja obrazuje więc zdolność mieszanki betonowej do odkształceń pod wpływem obciążenia. W zależności od metody badania, obciążenie może być zarówno ciężarem własnym mieszanki, jak i dodatkowym oddziaływaniem zewnętrznym. Konsystencję betonu określa się również nazwami np. wilgotna, plastyczna, półciekła czy ciekła.

Klasy konsystencji betonu zgodnie z normą PN-EN 206

W normie PN-EN 206 „Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność” klasa konsystencji nierozerwalnie związana jest z metodą badawczą na podstawie której jest określana. Metody nie są ze sobą powiązane w zależnościach i każda traktowana musi być indywidualnie. Norma dopuszcza następujące metody badania konsystencji betonu:

 • metoda opadu stożka (zalecany zakres pomiarowy metody >=10 mm i <=200 mm)
 • metoda Vebe (zalecany zakres pomiarowy metody 30 sek. i > 5 sek.)
 • metoda stopnia zagęszczalności (zalecany zakres pomiarowy metody >=1,04 i < 1,46)
 • metoda stolika rozpływowego (zalecany zakres pomiarowy metody > 340 mm i <=620 mm)

W Polsce najpopularniejszą metodą badania konsystencji betonu jest metoda stożka opadowego. Metoda opadu stożka polega na zbadaniu różnicy wysokości, jaką będzie miała mieszanka betonowa umieszczona w formie i po jej zdjęciu. Na podstawie różnicy wysokości można odpowiednio sklasyfikować konsystencję mieszanki. Proces badania jest ściśle opisany przez normę PN-EN 12350-2 „Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badania konsystencji metodą opadu stożka.” Warto jednak zwrócić uwagę na różnice pomiędzy tzw. starą normą PN-88/B-06250, a „nową” PN-EN 206. Stara norma określa konsystencję betonu symbolami od K-1 do K-5 a nowa od S1 do S5 ale wartości nie są równoważne tzn. np. konsystencji K-5 częściowo odpowiada konsystencja S3.

Konsystencja betonu powinna być dobrana przez projektanta w zależności od sposobu transportu i wbudowania. Jeśli konsystencja nie została określona to warto skonsultować się producentem betonu, który powinien pomóc prawidłowo ją dobrać.

SPRAWDŹ, GDZIE NAJBLIŻEJ TWOJEJ BUDOWY ZAMÓWISZ BETON!

Pokaż wytwórnie betonu

LUB WPISZ KOD POCZTOWY BUDOWY, POKAŻEMY CI NAJBLIŻSZĄ WYTWÓRNIE BETONU

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CEMEX Polska sp. z o.o. w celach marketingowych, w tym przekazywania mi informacji na temat oferty handlowej i działalności CEMEX Polska.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od CEMEX Polska sp. z o.o. informacji handlowych i marketingowych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń poprzez wiadomości elektroniczne (e-mail, SMS/MMS, serwisy internetowe) lub poprzez połączenia głosowe (jeżeli podaję numer telefonu).

  Uwaga: Abyśmy mogli się z Tobą kontaktować w przyszłości w celach marketingowych, musisz wyrazić obydwie powyższe zgody.

  Informacja o przetwarzaniu danych
  Administratorem Twoich danych osobowych jest CEMEX Polska sp. z o.o. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach przekazania odpowiedzi na Twoje pytanie, nawiązania relacji biznesowej, prowadzenia marketingu. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wycofania zgody, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych: Polityka Prywatności.