PERVIA to rodzina specjalistycznych betonów wodo-
przepuszczalnych.

Rodzina produktów Pervia to specjalny beton drenażowy o określonej zawartości pustych przestrzeni, zwany potocznie betonem jamistym. Uzyskuje się to poprzez zastosowanie kruszywa o wąsko zdefiniowanej grupie ziaren (np. 8/16 mm), oraz zaczynu cementowego, który otacza kruszywo.  Uzyskana dzięki struktura jest przepuszczalna dla wód opadowych.

pervia-beton-wodoprzepuszczalny-banner1
pervia_beton-jamisty
pervia-beton-jamisty
pervia-beton-jamisty-2
PERVIA Classic – zastosowanie betonu jamistego jako podbudowy daje wodoprzepuszczalną, równą i wytrzymałą podstawę dla wykonania nawierzchni z materiałów takich jak poliuretan czy kostka betonowa. PERVIA path – wodoprzepuszczalna nawierzchnia, to innowacyjne zastosowanie betonu jamistego jako nawierzchnie pozwala znacząco zredukować obszary spływu wód deszczowych na terenach zurbanizowanych i ograniczyć ilość opadów trafiających do kanalizacji deszczowej.
Właściwości

Właściwości

 • Beton wodoprzepuszczalny odprowadza wodę nawet przy gwałtownych opadach
 • Zapobiega powstawaniu kałuż na nawierzchni
 • Zwiększa retencję wody w przyrodzie
Korzyści

Korzyści

 • Beton wodoprzepuszczalny zabezpiecza przed powstawaniem zastoisk wodnych
 • Nie ma konieczności stosowania obrzeży
 • Zapobiega niszczeniu wierzchniej warstwy np. poliureanu dzięki odprowadzaniu wody
Zastosowanie

Zastosowanie

 • Podkład pod boiska, bieżnie, place zabaw
 • Nawierzchnia odprowadzająca wodę
Jak stosować

Jak stosować

 • Wbuduj jak najszybciej po dostarczeniu produktu na budowę
 • Zabezpiecz PERVIĘ przed utratą wilgoci
Możesz użyć zamiast

Możesz użyć zamiast

 • Warstwy zagęszczonego kruszywa
 • Tradycyjnego betonu ze spadkiem