PERVIA

Pervia_3

PERVIA to rodzina specjalistycznych betonów wodo- przepuszczalnych.

Rodzina produktów Pervia to specjalny beton drenażowy o określonej zawartości pustych przestrzeni, zwany potocznie betonem jamistym. Uzyskuje się to poprzez zastosowanie kruszywa o wąsko zdefiniowanej grupie ziaren (np. 8/16 mm), oraz zaczynu cementowego, który otacza kruszywo. Uzyskana dzięki struktura jest przepuszczalna dla wód opadowych.

pervia-beton-jamisty-2
pervia-beton-jamisty-1
pervia-beton-jamisty
pervia-beton-wodoprzepuszczalny-banner1

PERVIA Classic – zastosowanie betonu jamistego jako podbudowy daje wodoprzepuszczalną, równą i wytrzymałą podstawę dla wykonania nawierzchni z materiałów takich jak poliuretan czy kostka betonowa.

PERVIA path – wodoprzepuszczalna nawierzchnia, to innowacyjne zastosowanie betonu jamistego jako nawierzchnie pozwala znacząco zredukować obszary spływu wód deszczowych na terenach zurbanizowanych i ograniczyć ilość opadów trafiających do kanalizacji deszczowej.


Właściwości

Właściwości

 • Beton wodoprzepuszczalny odprowadza wodę nawet przy gwałtownych opadach.
 • Zapobiega powstawaniu kałuż na nawierzchni.
 • Zwiększa retencję wody w przyrodzie.
Korzyści

Korzyści

 • Beton wodoprzepuszczalny zabezpiecza przed powstawaniem zastoisk wodnych.
 • Nie ma konieczności stosowania obrzeży.
 • Zapobiega niszczeniu wierzchniej warstwy np. poliureanu dzięki odprowadzaniu wody.
Zastosowanie

Zastosowanie

 • Podkład pod boiska, bieżnie, place zabaw.
 • Nawierzchnia odprowadzająca wodę.
Jak stosować

Jak stosować

 • Wbuduj jak najszybciej po dostarczeniu produktu na budowę.
 • Zabezpiecz PERVIĘ przed utratą wilgoci.
Możesz użyć zamiast

Możesz użyć zamiast

 • Warstwy zagęszczonego kruszywa.
 • Tradycyjnego betonu ze spadkiem.