Skurcz betonu – czym jest i jakie czynniki na niego wpływają?

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest skurcz betonu?

Skurcz betonu jest to zjawisko polegające na zmniejszeniu objętości betonu wskutek zjawisk fizyko-chemicznych. Każdy beton wykonany z cementów powszechnego użytku charakteryzuje się skurczem. Wyróżniamy dwa główne rodzaje skurczu: skurcz wysychania (będący skutkiem wysychania twardniejącego zaczynu cementowego) oraz skurcz autogeniczny zwany również skurczem samoczynnym powstały w wyniku zmian chemicznych oraz strukturalnych zachodzących w młodym betonie.

Jakie czynniki wpływają na skurcz betonu?

Na skurcz betonu wpływ ma wiele czynników wśród, których wyróżnić należy: skład i składniki betonu oraz warunki termiczno-wilgotnościowe w trakcie dojrzewania betonu. Do głównych czynników należą: ilość i rodzaj cementu, wskaźnik wodno-cementowy w/c, ilość i rozmiar kruszywa. Im większa ilość cementu, wyższe w/c, drobniejsze uziarnienie kruszywa i jego stosunek do ilości piasku tym większy skurcz betonu. Analogicznie więc zmniejszając ilość cementu, stosunek w/c oraz zwiększając ilość kruszywa grubego w stosunku do piasku oraz jego rozmiar wpływamy na zmniejszenie skurczu betonu.

Jak ograniczyć skurcz betonu?

Skurcz betonu możemy ograniczyć lub w niektórych przypadkach wyeliminować poprzez stosowanie np. cementów glinowych lub ekspansywnych, domieszek chemicznych przeciwskurczowych lub ekspansywnych oraz niektórych rodzajów włókien. Odpowiednie zaprojektowanie betonu który ma mieć zminimalizowany skurcz nie jest jednak łatwe, gdyż każdorazowo należy najpierw zweryfikować kompatybilność odpowiednich składników „przeciwskurczowych” z innymi składnikami betonu oraz dobrać ich optymalną ilość. Szczególnie uważać należy w przypadku stosowania domieszek lub dodatków ekspansywnych, gdyż nie właściwie zaprojektowanie może spowodować pęcznienie betonu a w konsekwencji nawet jego destrukcję.

W przypadku elementów szczególnie narażonych na skurcz a więc elementów o dużej powierzchni i niewielkiej grubości warto rozważyć zastosowanie innej technologii. Najlepszym przykładem są podkłady podłogowe czyli popularne wylewki. W tym przypadku zdecydowanie lepiej zastosować posadzkę na bazie spoiwa anhydrytowego typu SUPAFLO, która charakteryzuje się minimalnym skurczem.

*sugerowane rozwiązanie; dla pewności potwierdź to z naszym przedstawicielem handlowym, który po uzyskaniu od Ciebie pełnych informacji o inwestycji, pomoże dobrać najlepszy produkt