BHP na budowie – bezpieczna budowa

BHP na budowie

BHP na budowie ma dla CEMEX Polska najwyższy priorytet

Na każdym placu budowy, nawet jeśli jest to tylko Twój ogród, pojawią się ryzyka, które można łatwo kontrolować w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich zainteresowanych osób.

Ryzyka wynikające z kontaktu z mokrym betonem

Mokry beton, zaprawa i jastrych mają silny odczyn alkaliczny. Kontakt ze skórą lub oczami może powodować poważne oparzenia i owrzodzenia, a nawet ostrą reakcję alergiczną u niektórych osób. Niezbędna jest odpowiednia odzież obejmująca nieprzepuszczalne rękawice, długie rękawy, ochronę oczu oraz obuwie. W przypadku kontaktu z oczami należy przemyć je natychmiast dużą ilością czystej wody i zasięgnąć pilnie porady lekarskiej.

Ryzyka ze strony urządzeń

Wszystkie urządzenia, a także narzędzia ręczne mogą stwarzać ryzyko w przypadku nieprawidłowego ich użycia. Należy zadbać, by wszyscy pracownicy przed rozpoczęciem pracy zrozumieli instrukcje postępowania. Wykorzystując pompę do betonu (lub przenośnik przy betonomieszarce) należy zapewnić odpowiednią „strefę ochronną” wokół, aby zapobiec przypadkowemu urazowi. Warto także pamiętać, że wraz z wiązaniem betonu może wystąpić presja szybkiego zakończenia pracy.

Ryzyka wynikające z poślizgnięć i potknięć

Mokry beton jest bardzo ciężki a także sprawia, że powierzchnie stają się śliskie. W takich warunkach łatwo o wypadek, należy więc zachować ostrożność.

O czym jeszcze należy pamiętać w kontekście BHP na budowie?

Więcej informacji o zagrożeniach związanych z betonem znajdziesz w karcie charakterystyki preparatu.