Czy można wylewać beton do wykopu / szalunku w którym znajduje się woda?

Najczęściej zadawane pytania

Nie. Woda (także śnieg i lód) w miejscu, które chcemy wypełnić betonem, może spowodować zmianę jego struktury i w konsekwencji powodować obniżenie trwałości i jakości betonu.

Woda musi być zatem usunięta.

W gruntach przepuszczalnych można odwodnić wykop za pomocą oddalonego o 2-3 m wykopu o większej głębokości niż przewidywane fundamentowanie. Z takiego wykopu odpompowujemy wodę za pomocą pompy zatapialnej do brudnej wody. W gruntach nieprzepuszczalny (gliniastych) może być konieczne zastosowanie specjalistycznego sprzętu (np. igłofiltrów).