Jak przygotować budowę zanim zamówisz beton?

Zanim kupisz beton

Przygotowanie placu budowy jest jasno określone przez prawo budowlane i przepisy BHP.

Należy zapewnić:

  • ogrodzenie (wysokość 1.5 m) lub oznakowanie granic budowy
  • wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych
  • przygotowanie (utwardzenie) dróg dojazdowych
  • wyznaczenie miejsc stacjonowania sprzętu ciężkiego np. dźwigów, pomp do betonu w odpowiedniej odległości od linii energetycznych będących pod napięciem
  • doprowadzenie energii elektrycznej i wody oraz odprowadzenie lub utylizacja ścieków (resztek betonu, wody z płukania betonowozów)

Zanim zamówisz beton, bądź gotowy na jego przyjęcie:

  • zaplanuj dojazd oraz miejsce ustawienia betonowozu oraz pompy
  • sprawdź czy dojazd jest wystarczająco stabilny do wjazdu ciężkiego sprzętu
  • zapewnij wystarczającą ilość ludzi do sprawnego układania i zagęszczania betonu – przestój betonowozu to dodatkowe koszty i pogorszenie właściwości mieszanki

*sugerowane rozwiązanie; dla pewności potwierdź to z naszym przedstawicielem handlowym, który po uzyskaniu od Ciebie pełnych informacji o inwestycji, pomoże dobrać najlepszy produkt