Cement a beton – jakie są różnice?

Najczęściej zadawane pytania

Cement a beton – jakie są różnice?

Używane w budownictwie materiały, muszą być jak najwyższej jakości. Wszystko po to, by powstające budowle były trwałe, bezpieczne, a przy tym przyjazne dla środowiska. Wszystkie z wymienionych kryteriów, spełnia beton, o ile oczywiście zostanie prawidłowo skonstruowany. Wysokiej jakości beton jest wykonywany z cementu. Jakie są różnice pomiędzy betonem a cementem? Czym charakteryzują się poszczególne materiały?

Czym jest beton? Różnice między cementem a betonem

Naczelna różnica między betonem, a cementem jest taka, że cement to jedynie półprodukt – choć bez wątpienia najważniejszy – umożliwiający wytworzenie produktu końcowego, jakim jest beton. Z kolei beton to materiał, który powstaje z kilku składników, a swoje właściwości uzyskuje w wyniku hydratacji cementu. Główne składniki betonu to: cement, kruszywo grube / drobne, woda oraz ewentualne domieszki, dodatki lub włókna (zbrojenie rozproszone).

Żeby przygotować konstrukcję z betonu cementowego, w pierwszej kolejności ustala się wymagania techniczne, jakie powinien spełniać beton. W większości przypadków wymagania te ograniczają się tylko do odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie o możliwie najwyższej jednorodności w całym wykonanym elemencie.

Jakie wyróżniamy rodzaje betonu?

Najbardziej popularnym rodzajem betonu w budownictwie jedno oraz wielorodzinnym jest beton o klasie C20/25. Takim betonem jest beton konstrukcyjny XtraBET. W odróżnieniu od zwykłego betonuXtraBET ma większą wytrzymałość długoterminową i może być produkowany we wszystkich klasach wytrzymałości na ściskanie oraz klasach ekspozycji. Beton XtraBET stosuję się do budowy:

 • fundamentów (ławy, ściany, płyty)
 • schodów, stropów, wieńców

Za jeden z głównych podziałów betonu przyjmuje się podział ze względu na przeznaczenie w konstrukcji. Biorąc pod uwagę to kryterium, można wyróżnić:

 • beton konstrukcyjny –  elementy wykonane z tego rodzaju betonu mogą przejmować obciążenia zewnętrzne od innych elementów
 • beton konstrukcyjno-izolacyjny – charakteryzuję się tym, że może przejmować pewne obciążenia, ale jednocześnie posiada podwyższone walory izolacji termicznej – to np. styrobeton INSULARIS EPS
 • beton izolacyjny – służy głównie do wykonywania wyłącznie elementów, które przenoszę co najwyżej tylko swój własny ciężar, spełniają wymagania izolacji termicznej –to np. pianobeton INSULARIS PIANO
 • beton architektoniczny – cechuje go charakterystyczny wygląd strony zewnętrznej (licowej) – to np. kolorowy beton DECO COLLORE i beton architektoniczny DECO ARCH

Bardzo ważną kwestią podczas budowy jest zabezpieczenie betonów przed warunkami atmosferycznymi (pielęgnacja betonu latemzimą). Istotna jest również pielęgnacja stwardniałego betonu. Więcej o pielęgnacji betonu przeczytacie Państwo na naszym serwisie

Beton można podzielić biorąc pod uwagę również gęstość objętościową. W tym przypadku, zostaną wyodrębnione następujące rodzaje tego materiału:

 • beton lekki, o gęstości objętościowej od 800 do 2 000 kg/m3

Beton lekki jest wykonywany z kruszyw lekkich: naturalnych – np. pumeks i wapień lub sztucznych – np. żużel wielkopiecowy i agloporyt. Beton lekki to np. beton komórkowy. Ten rodzaj tworzywa, jest stosowany do produkcji drobnych elementów ściennych oraz średniej wielkości elementów stropowych i murowych.

 • beton zwykły, o gęstości objętościowej od 2 000 do 2 600 kg/m3

Beton zwykły produkuje się z kruszyw naturalnych łamanych (piasek, żwir, kamień bazaltowy). Tego rodzaju materiał, najczęściej jest wykorzystywany w konstrukcyjnych elementach betonowych i żelbetowych, np. pustakach ściennych i stropowych.

 • beton ciężki, o gęstości objętościowej większej niż 2 600 kg/m3

Do produkcji betonu ciężkiego, wykorzystywane są kruszywa specjalne, najczęściej manganowe lub barytowe. Ten rodzaj betonu jest używany głównie w jednostkach naukowo-badawczych, elektrowniach atomowych i szpitalach onkologicznych. Z betonu ciężkiego wykonuje się m.in. osłony biologiczne, które osłabiają promieniowanie jonizujące.

Czym jest cement?

Cementem nazywamy sproszkowany materiał wiążący o właściwościach hydraulicznych, a więc materiał, który po zarobieniu z wodą twardnieje i zachowuje cechy wytrzymałościowe zarówno w powietrzu jak i w wodzie.

Podstawowym półproduktem jest klinkier portlandzki, a surowcami używanymi do produkcji klinkieru są wapień, margle oraz glina. Produkcja cementu odbywa się pod ciągłą kontrolą, której celem jest zapewnienie użytkownikowi wyrobu o odpowiednich i powtarzalnych właściwościach, które umożliwią bezpieczne stosowanie.

Jakie są rodzaje cementu?

Ze względu na rodzaj dodatków oraz ich ilość, cement możemy podzielić na następujące rodzaje:

 • CEM I (cement portlandzki) – cement powszechnego zastosowania w budownictwie ogólnym, przemysłowym i specjalistycznym, w tym budownictwie drogowym
 • CEM II A lub B (cement portlandzki wieloskładnikowy) – rodzaj cementu do powszechnego zastosowania w budownictwie ogólnym, przemysłowym, w tym budownictwie drogowym
 • CEM III A, B lub C (cement hutniczy) – cement powszechnego zastosowania w budownictwie ogólnym, przemysłowym, w tym szczególnie w budownictwie hydrotechnicznym
 • CEM IV A lub B (cement pucolanowy) – rodzaj cementu do powszechnego zastosowania w budownictwie ogólnym, przemysłowym, w tym budownictwie drogowym
 • CEM V A lub B (cement wieloskładnikowy) – cement stosowany w budownictwie ogólnym,  specjalistycznym, wodno-inżynieryjnym

*sugerowane rozwiązanie; dla pewności potwierdź to z naszym przedstawicielem handlowym, który po uzyskaniu od Ciebie pełnych informacji o inwestycji, pomoże dobrać najlepszy produkt