Dlaczego warto kupić beton na fakturę VAT z CEMEX Polska?

Otrzymana i opłacona faktura VAT jest podstawowym dowodem, że beton towarowy kupiony został od danego producenta oraz, że ten beton został przez Klienta opłacony. Faktura za otrzymany produkt daje Kupującemu bezpieczeństwo oraz jest dokumentem wymaganym w przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi na produkt. Na rynku budowlanym często spotyka się oferty sprzedaży produktów niepotwierdzone dołączonym dowodem zakupu, przez co pozornie produkt jest „tańszy” o wartość VAT. Kupujący zazwyczaj nie jest świadomy, że w niektórych przypadkach część z zapłaconego podatku VAT może odzyskać, jako zwrot z Urzędu Skarbowego. Podejmując decyzję o zakupie produktu bez dołączonej faktury VAT, należy pamiętać, iż bierzemy na siebie ryzyko związane z wszelkimi szkodami związanymi z produktem.

W ofercie CEMEX znajdują się wyłącznie markowe produkty, do których każdorazowo wystawiany jest dowód zakupu. Dodatkowo, w przypadku linii produktów XtraBET, firma CEMEX wystawia odrębną pisemną gwarancję na produkt, potwierdzając tym samym jego najwyższą jakość. Chcąc dać pewność i gwarancję dobrego wyboru, teraz nasza gwarancja jest 3 x dłuższa niż standardowa gwarancja na produkty budowlane.

Możliwość otrzymania zwrotu części zapłaconego podatku VAT

Klienci indywidualni (osoby fizyczne niebędące podatnikami VAT), kupujący beton towarowy mają prawo do skorzystania ze zwrotu części VAT na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych.

Częściowy zwrot przysługuje, jeśli:

a) wydatki zostały poniesione na budowę domu jednorodzinnego, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne, przebudowę budynku niemieszkalnego lub jego części na cele mieszkalne (powstał lokal mieszkalny)

b) przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt a, było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r. albo na podstawie zgłoszenia budowy

c) powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego nie przekracza odpowiednio:

  • 75 m2 i 100 m2 lub
  • 85 m2 i 110 m2 – w przypadku, gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę albo w dniu dokonania zgłoszenia budowy, wychowywała przynajmniej troje dzieci małoletnich/bez względu na wiek mających prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub renty socjalnej/uczących się do 25 roku życia

d) osoba dokonująca wydatku do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego albo dokonano zgłoszenia budowy, nie ukończyła 36 lat (w przypadku małżonków ma to zastosowanie do młodszego małżonka)

e) do dnia złożenia wniosku o częściowy zwrot VAT od zakupu materiałów budowlanych osoba fizyczna nie była:

  • właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
  • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny
  • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny
  • z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego o którym mowa w pkt a.

Dwa ostatnie warunki (d,e) nie mają zastosowania, jeśli w dniu wydania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy osoba fizyczna wychowuje przynajmniej troje dzieci małoletnich/ bez względu na wiek mających prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub renty socjalnej/uczących się do 25 roku życia.

Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu jest faktura VAT wystawiona na osobę spełniająca powyższe warunki. Dodatkowo faktura musi mieć datę wystawienia od dnia wydania pozwolenia na budowę (nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r.) albo dokonania zgłoszenia budowy do dnia 30 września 2018 r. Wniosek o zwrot wydatków osoba fizyczna składa raz, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Więcej w sprawie zwrotu VAT:

Serwis księgowość INFOR – Zwrot VAT za materiały budowlane 2020

Akt prawny – Ustawa z dnia 27 września 2013r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

*sugerowane rozwiązanie; dla pewności potwierdź to z naszym przedstawicielem handlowym, który po uzyskaniu od Ciebie pełnych informacji o inwestycji, pomoże dobrać najlepszy produkt

Powiązane artykuły

Mieszanka betonowa – czym jest i jakie ma zastosowania?

Mieszanka betonowa to całkowicie i jednorodnie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie umożliwiającym…

WIĘCEJ

Sprawdź cenę betonu i złóż zamówienie w betoniarniach CEMEX

Jeżeli chciałbyś otrzymać wstępną cenę betonu lub poradę skontaktuj się z nami wybierając najbardziej wygodną dla Ciebie formę kontaktu.

WIĘCEJ

Producent betonu CEMEX Polska o oszczędzaniu

Wybór odpowiedniego dostawcy i producenta betonu, a także odpowiedniej mieszanki betonowej jest niezmiernie ważny.

WIĘCEJ

Jak wygląda budowa domów energooszczędnych?

THERMOHOUSE to nowoczesny, szybki w budowie i trwały dom energooszczędny budowany w technologii szalunku traconego, polegający na wznoszeniu betonowych lub…

WIĘCEJ

Czy mieszanka betonowa może być ekologiczna?

Ekologia – produkt o obniżonej emisji CO2

WIĘCEJ

Beton towarowy z wytwórni betonu – na co powinniśmy zwrócić uwagę?

Beton towarowy to beton produkowany na węzłach betoniarskich i dostarczany na budowę w betonowozach lub też w przypadku betonów „półsuchych” samochodami…

WIĘCEJ