Składniki betonu

Składniki betonu

Cement, kruszywo, woda – główne składniki betonu

Cement

Cement portlandzki produkuje się z mieszaniny drobno zmielonego kamienia wapiennego lub kredy, gliny i piasku, którą podgrzewa się prawie do punktu topnienia (około 1 450oC) w dużym obracającym się piecu. Klinkier cementowy wychodzący z pieca jest następnie mielony do postaci proszku z niewielką ilością gipsu, dodawaną w celu kontroli czasu wiązania produktu końcowego.

Tak, jak Rzymianie odkryli korzyści dodawania pyłu wulkanicznego do swojego cementu, podobnie właściwości nowoczesnego cementu można modyfikować i ulepszać przez mieszanie cementu portlandzkiego z innymi materiałami cementowymi. Te najszerzej stosowane z nich to popioły lotne – pozostałość spalania węgla – oraz żużel, będący produktem ubocznym w hutach stali.

Jako że żużel i popioły lotne są produktami ubocznymi z innych gałęzi przemysłu, stanowią składnik betonu poddawany odzyskowi, co czyni cement mieszany wyrobem przyjaznym środowisku.

Na podstawie przewidywanych warunków pracy betonu, dobierany jest odpowiedni rodzaj cementu. Przykładowo cementy z dodatkiem żużla wielkopiecowego z grupy CEM III są szczególnie odporne na chemiczne oddziaływanie ze strony środowiska. Znając przyszłe warunki eksploatacji oraz właściwości stosowanych cementów, jesteśmy w stanie zaprojektować mieszankę betonową przydatną do każdego zastosowania.

Kruszywo i piasek

Kruszywo grube stosowane w betonie ma określoną wielkość – zazwyczaj 4-16 mm. Wydobywa się je w kopalniach oraz ze złóż przybrzeżnych w zrównoważony sposób. Tam, gdzie jest to możliwe, jako zamiennik kruszywa (wydobywanego), można stosować beton z odzysku.

Do produkcji betonu stosuje się również piasek płukany o uziarnieniu 0-2 mm.

Woda

Zagrożenia wynikające z dodania zbyt dużej ilości wody jako składnika do mieszanki betonowej są dobrze znane. Nadmiar wody w mieszance osłabia gotowy stwardniały beton i dlatego proporcja wody do spoiwa w betonie towarowym jest zawsze dokładnie kontrolowana.

Domieszki

Wynalezienie domieszek chemicznych (uplastyczniających i upłynniających), umożliwiających obniżenie ilości wody w mieszance betonowej, było przełomem w technologii i produkcji betonu – obniżenie ilości wody w mieszance betonowej o 20% skutkuje wzrostem jego wytrzymałości o ok. 30%. Dzięki domieszkom chemicznym jesteśmy w stanie modyfikować również inne właściwości betonu takie jak: szybkość wiązania czy jego mrozoodporność.

SPRAWDŹ, GDZIE NAJBLIŻEJ TWOJEJ BUDOWY ZAMÓWISZ BETON!

Pokaż wytwórnie betonu

LUB WPISZ KOD POCZTOWY BUDOWY, POKAŻEMY CI NAJBLIŻSZĄ WYTWÓRNIE BETONU

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CEMEX Polska sp. z o.o. w celach marketingowych, w tym przekazywania mi informacji na temat oferty handlowej i działalności CEMEX Polska.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od CEMEX Polska sp. z o.o. informacji handlowych i marketingowych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń poprzez wiadomości elektroniczne (e-mail, SMS/MMS, serwisy internetowe) lub poprzez połączenia głosowe (jeżeli podaję numer telefonu).

  Uwaga: Abyśmy mogli się z Tobą kontaktować w przyszłości w celach marketingowych, musisz wyrazić obydwie powyższe zgody.

  Informacja o przetwarzaniu danych
  Administratorem Twoich danych osobowych jest CEMEX Polska sp. z o.o. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach przekazania odpowiedzi na Twoje pytanie, nawiązania relacji biznesowej, prowadzenia marketingu. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wycofania zgody, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych: Polityka Prywatności.